Repertoár

O sta­teč­ném ková­ři Mikešovi

Mikeš je kovář­ský synek, kte­rý se vydá do svě­ta na zku­še­nou. Ces­tou se k němu…

Autor: Libor Jeník
Režie: Libor Jeník
Hrají: Libor Jeník, Mar­ce­la Lau­ri­no­vá, Rado­van Sní­til / David Vorá­ček, Josef Zýka / Michal Dadura
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: DivadloZA2 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A180,- Sektor B180,-

Mikeš je kovář­ský synek, kte­rý se vydá do svě­ta na zku­še­nou. Ces­tou se k němu při­po­jí silák Matěj a spo­leč­ně se roz­hod­nou najít dvě krá­lov­ské dce­ry, kte­ré už měsíc e nikdo nespat­řil. Pokud se jim to má poda­řit, budou muset pře­ko­nat množ­ství nástrah a poku­še­ní. Přijď­te jim v jejich puto­vá­ní držet pal­ce, nudit se urči­tě nebu­de­te! Mikeš s Matě­jem, vou­sa­tá babi­ce, pan král, prin­cez­ny, Dra­čí pán a spous­ta dal­ších postav spo­lu s krás­ný­mi pís­nič­ka­mi vám k tomu neda­jí čas!

Vhod­né pro děti od 4 let.

Toto před­sta­ve­ní hra­je­me ve spo­lu­prá­ci s Agen­tu­rou JL.