Repertoár

Oheň a popel

Více infor­ma­cí již brzy! Dana Sil­bi­ge­ro­vá — autor­ka slo­ven­ské­ho pře­kla­du dra­ma­tic­ké­ho tex­tu „Popol a vášeň“ (EMBERS):…

Autor: Chris­to­pher Hampton
Režie: Roman Polák
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Kris­tý­na Štar­ho­vá, Wlas­ta Lau­ra Lau­ren­čí­ko­vá, Dra­ho­mí­ra Hofmanová
Dramaturgie: Vla­di­mír Procházka
Premiéra: 18. 11. 2023

Více infor­ma­cí již brzy!


Dana Sil­bi­ge­ro­vá — autor­ka slo­ven­ské­ho pře­kla­du dra­ma­tic­ké­ho tex­tu „Popol a vášeň“ (EMBERS): Chris­to­pher Hampton