Repertoár

Pán­ská šat­na aneb Muš­ke­tý­ři v Mexiku

Před­sta­ve­ní je kolek­tiv­ní impro­vi­za­ce her­ců, úspěš­né pís­nič­ky, řeči, atrak­ce, nápa­dy a to vše v režii Martina…

Režie: Mar­tin Dejdar
Hrají: Mar­tin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Mar­tin Janouš, Petr Hojer
Délka: 105 minut bez přestávky
Premiéra: 12. 11. 2012
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Před­sta­ve­ní je kolek­tiv­ní impro­vi­za­ce her­ců, úspěš­né pís­nič­ky, řeči, atrak­ce, nápa­dy a to vše v režii Mar­ti­na Dejdara.
Nepro­pás­ně­te jedi­neč­nou pří­le­ži­tost nahléd­nout klí­čo­vou dír­kou do pán­ské šat­ny zná­mých herců.
Zaži­je­te spon­tán­ní atmo­sfé­ru pro­po­je­ní her­ců a divá­ků s tro­chou kole­gi­ál­ní škodolibosti.
Vždyť někte­ří z her­ců spo­lu hra­jí již desít­ky let a pro­ži­li spo­leč­ně vel­kou část herec­ké­ho živo­ta. To vše se odrá­ží na vzá­jem­ných „při­hráv­kách“ i nekom­pro­mis­ních „sme­čích.“