Letní scéna

Repertoár

Pavol Seriš: Pozemšťan

Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemšťanem.

Autor: Pavol Seriš
Režie: Hana Miko­láš­ko­vá
Hrají: Pavol Seriš
Supervize: Bolek Polív­ka
Dramaturgie: Matěj Ran­dár
Kostýmy: Mar­ce­la Ulrichová
Světla: Michal Frid­rich
Hudba: Tomáš Gya­n­pu­ri Sukup
Foto: Tomáš Kuša
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 05. 04. 2019
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A450,- Sektor B400,- Sektor C350,- Přístavek200,-

Cena Letní scéna

Sektor A490,- Sektor B390,- Sektor C290,-

Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem. Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?

Ve své autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. “Pozemšťan” je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.

Recenze:

Pavol Seriš – jeden herec, mno­ho tvárí
03. 12. 2020, divabaze.cz, Simona Spačková

Pozemšťan. Pre­mi­é­ra ONE MAN SHOW v Diva­dle Bol­ka Polív­ky v Brně
13. 04. 2019, kultura21.cz, Petr Stoličný