Repertoár

Pís­ně, šan­so­ny a dopisy

Len­ka Nová se s Ondře­jem Rumlem potka­la napo­sle­dy na pódiu v rám­ci úspěš­ných tur­né Micha­la Horáč­ka Na…

Hrají: Len­ka Nová, Ondřej Ruml
Koncert

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Len­ka Nová se s Ondře­jem Rumlem potka­la napo­sle­dy na pódiu v rám­ci úspěš­ných tur­né Micha­la Horáč­ka Na ces­tě a Mezi námi, kde jim po boku stál loni zesnu­lý Fran­ti­šek Segra­do. Dvo­ji­ce by ráda navá­za­la na tyto kon­cer­ty a kro­mě jiných pís­ní se opět vrá­ti­la k hudeb­ním kle­no­tům z díl­ny Pet­ra Hap­ky a Micha­la Horáč­ka. Na kon­cer­tě tak zazní i pís­ně Roze­zná­vám, Prv­ní noc v novém bytě, Šaš­ko­vé počmá­ra­ní a Bude mi leh­ká zem, Všech­no nejlepší…