Letní scéna

Repertoár

Pohád­ky a MALÉhRY

Hodi­no­vé čte­ní pohá­dek dopro­vá­ze­né pro­jek­ce­mi ani­mo­va­ných obráz­ků z kni­hy, čaj z rus­ké­ho samo­va­ru, hra­ní si, pohoda…

Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Danie­la Zbytovská, Niko­la Zbytovská
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo MALÉhRY
Pro Děti

Cena

Sektor A170,-

Zná­te stra­ši­dlo, co se bojí stra­šit, podiv­nou čaro­děj­ni­ci paní Stre­go­vou a čarov­né koře­ní? Nebo jste snad sly­še­li o pěti čer­tí­cích z 1. A, kte­ří při­ča­ro­va­li paní uči­tel­ce rohy? Ne? Tak si přijď­te poslech­nout pohád­ky z pohád­ko­vé kníž­ky Diva­dla MALÉ­hRY, zasmát se, zazpí­vat si a popít bylin­ko­vý čaj z rus­ké­ho samo­va­ru. Čeká vás poho­do­vá hodin­ka čte­ní a vyprá­vě­ní dopl­ně­ná pro­jek­cí krás­ných ilu­stra­cí Karo­lí­ny Strykové.

Číst a vyprá­vět vám budou hereč­ky Diva­dla MALÉ­hRY Danie­la Zby­tov­ská, Bar­bo­ra Sei­dlo­vá a Niko­la Zby­tov­ská.

Vhod­né pro děti od čtyř let.


MÍSTO KONÁNÍ: FRESKOVÝ SÁL, ZELNÝ TRH 10, BRNO