Repertoár

Pohád­ky a MALÉhRY

Žijí mezi námi. Čaro­děj­ni­ce, stra­ši­dla, has­tr­ma­ni i podiv­né okříd­le­né bytos­ti. Žijí v našich domác­nos­tech, v šuplí­cích sekretářů,…

Hrají: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zbytovská
Délka: 60 min.
Divadlo: MALÉhRY
Pro Děti

Žijí mezi námi. Čaro­děj­ni­ce, stra­ši­dla, has­tr­ma­ni i podiv­né okříd­le­né bytosti.
Žijí v našich domác­nos­tech, v šuplí­cích sekre­tá­řů, kre­den­ců a skří­ní. Sta­čí jen otevřít dve­ře od domu, nebo dvíř­ka skříň­ky a jsou tu! Ane­bo si poslech­ně­te naše pohádky…
Čty­ři vese­lé pohád­ky, plné podiv­ných pohád­ko­vých bytos­tí, spous­ta barev­ných obráz­ků z díl­ny ilu­strá­tor­ky Karo­lí­ny Stry­ko­vé a samo­zřej­mě voňa­vý čaj…
Pořad je vhod­ný pro děti od 4 do 7 let. Dél­ka cca 60 minut.