Repertoár

Posled­ní ze žha­vých milenců

Kome­die, při kte­ré se smě­jí divá­ci bez roz­dí­lu věku a tu a tam i zaslzí.

Autor: Neil Simon
Režie: Zde­něk Kaloč
Hrají: Petr Nárož­ný, Simo­na Stašová
Překlad: Ivo T. Havlů
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 07. 05. 2010
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C320,-

Bar­ney Trin­gold, star­ší maji­tel rybí restau­ra­ce v New Yor­ku, se po leti­tém spo­řá­da­ném man­žel­ství odhod­lá k prv­ní nevě­ře. Má pocit, že vlast­ně vůbec neži­je. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzru­ší mě její dotek? Tisí­ce otá­zek, na kte­ré bych už nikdy nedo­stal odpo­věď, kdy­by se moje jmé­no zít­ra obje­vi­lo v rub­ri­ce úmrtí!“
Do bytu své sta­řič­ké mamin­ky si postup­ně pozve tři růz­né typy žen (sexu chti­vou Ela­i­ne, ztřeš­tě­nou Bob­bi a upja­tou Jea­net­te) a dostá­vá se s nimi do neu­vě­ři­tel­ně komic­kých a chou­los­ti­vých situ­a­cí s ješ­tě komič­těj­ší­mi výsledky.