Repertoár

Prásk­ni do bot

Pepr­ná kome­die nejen pro pány.

Autor: Owen McCa­f­fer­ty
Režie: Jan Hře­bejk
Hrají: Jan Hru­šín­ský, Vlas­ti­mil Zavřel, Vác­lav Liška, Mar­tin Sitta
Scénografie: Jan Ště­pá­nek
Překlad: Hana Pavelková
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 07. 03. 2013
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Pohled do svě­ta čes­kých dlaž­di­čů, kte­ří opti­kou své­ho povo­lá­ní a v jazy­ce jim vlast­ním uka­zu­jí divá­kům, že zdán­li­vě jed­no­du­chý plán – ukrást pale­tu dlaž­di­ček a o poled­ní pau­ze ji výhod­ně pro­dat – může mít vel­mi slo­ži­tou motivaci.

“Když chtě­jí obkla­da­či něco šlohnout, kra­dou dlaž­dič­ky. Kdy­by děla­li v dia­man­to­vým dole, bra­li by něco jinýho.”

Nevhod­né pro děti do 15 let.