Repertoár

Pra­vě­ká síla žen — Gen­der v dobách lov­ců mamutů

Komen­to­va­ná pro­hlíd­ka s arche­o­lo­gem Petrem Kostrhunem.

Uvádí: Petr Kostrhun

Cena

Sektor A100,-

Komen­to­va­ná pro­hlíd­ka s arche­o­lo­gem Petrem Kostr­hu­nem v Morav­ském zem­ském muzeu — Pavi­lon Anthro­pos.

Jaká byla pra­vě­ká žena? Pasiv­ní ochrán­ky­ně domá­cí­ho krbu, nebo sil­ná nezá­vis­lá bytost? Nej­no­věj­ší vědec­ké výzkumy uka­zu­jí, jak moc jsou dneš­ní před­sta­vy o době pra­vě­ké zkres­le­né a jak moc pod­lé­ha­jí zaži­tým ste­re­o­ty­pům sou­čas­né spo­leč­nos­ti. Pojď­te si vyslech­nout, jak to všech­no vlast­ně bylo. Sou­čás­tí pro­hlíd­ky bude i spe­ci­ál­ní pře­kva­pe­ní na závěr — jako inspi­ra­ce nejen pro ženy.