Repertoár

Pří­běhy vod­ní­ka Česílka

S pohád­kou Diva­dla D5, plné legra­ce, napě­tí a krás­ných pís­ni­ček, se všich­ni pobaví.

Autor: Vác­lav Čtvrtek, Jar­mi­la Glozarová
Režie: Libor Jeník
Hrají: Lukáš Klí­ma / Ondřej Venclík, Patrik Voj­tí­šek / Radim Jíra, Dita Zábran­ská / Simo­na Benáč­ko­vá / Elis Ochmanová, Daniel Kadlec / Marek Helma
Scénografie: Andrea Matě­jíč­ko­vá
Kostýmy: Klá­ra Čoupková
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadlo D5 Praha
Pro Děti

Cena

Sektor A190,- Sektor B190,- Sektor C190,-

V kaž­dém ryb­ní­ku, tůni a tůň­ce pře­bý­vá něja­ký vod­ník. A kou­sek od Jičí­na, v jed­nom malém ryb­níč­ku, žije se svým kap­rem osmi­ki­lá­čem Česíl­ko. Prá­vě o kap­ra osmi­ki­lá­če půjde v naší pohád­ce pře­de­vším. Kní­že­pán z jičín­ské­ho zám­ku na něj dosta­ne zálusk, a tak se ho poku­sí vše­mož­ně zís­kat. Nako­nec se mu to nečest­ným způ­so­bem poda­ří. Jest­li Česíl­ko s pomo­cí rusal­ky Andul­ky a ztřeš­tě­né­ho lou­pež­ní­ka z kní­že­cí­ho talí­ře kap­ra zachrá­ní, tak na to se přijď­te podí­vat do divadla.