Letní scéna

Repertoár

Pří­buz­né si nevybíráme

Rodin­nou osla­vu doko­na­le oko­ře­ní pří­chod mla­dé vyzý­va­vé sekretářky.

Autor: Eric Assous
Režie: Jan Novák
Hrají: Sva­to­pluk Skopal, Mar­tin Zahálka, Vác­lav Vydra / Jan Čenský, Simo­na Post­le­ro­vá / Eva Režnarová, Eva Janouš­ko­vá, Jana Bouš­ko­vá / Len­ka Skopalová, Len­ka Zahrad­nic­ká / Jana Pidr­ma­no­vá / Mal­ví­na Pach­lo­vá / Kate­ři­na Sedláková
Scénografie: Michal Hess
Kostýmy: Lud­mi­la Pavlousková
Hudba: Pavel Horák
Překlad: Alexander Jerie
Foto: Pavel Štoll
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 28. 05. 2009
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C300,-

Na rodin­ném večír­ku se sejdou tři brat­ři a švag­ro­vé, kte­ré k sobě prá­vě nepla­nou horou­cí lás­kou. Osla­vu doko­na­le oko­ře­ní pří­chod mla­dé vyzý­va­vé sekre­tář­ky. Roz­ma­ři­lým vyprá­vě­ním vyvo­lá u mužů pani­ku a pode­zře­ní u jejich man­že­lek. Čí je to milenka?