Repertoár

Prin­cez­na ze mlejna

Líbezná pohád­ka zís­ká­vá srd­ce divá­ků všech gene­ra­cí. Je plná lás­ky, kou­zel a líbi­vých pís­ni­ček. Spolu…

Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Marek Zeman / Ondřej Hyneš, Rado­van Sní­til / Mar­ti­na Čer­ná, Daniel Koťan / Petr Steh­lík, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Roma­na Sittová
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Agáta
Pro Děti

Cena

Sektor A250,- Sektor B250,- Sektor C250,-

Nejbližší představení:

17. 12.SO – 10:00

Líbezná pohád­ka zís­ká­vá srd­ce divá­ků všech gene­ra­cí. Je plná lás­ky, kou­zel a líbi­vých pís­ni­ček. Spo­lu s lid­mi u mlý­na pře­bý­vá vod­ník s čaro­děj­ni­cí, jejich stra­še­ní je las­ka­vé a pří­běh, kte­rý všich­ni spo­leč­ně pro­ži­jí, niko­ho nezarmoutí.