Repertoár

Prin­cez­na ze mlejna

Muzi­ká­lo­vá pohád­ka Prin­cez­na ze mlej­na vznik­la pod­le oblí­be­né fil­mo­vé před­lo­hy Zdeň­ka Troš­ky. Pohád­ka při­ná­ší dětem…

Režie: Dana Bar­tůň­ko­vá
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Marek Zeman / Ondřej Hyneš, Rado­van Sní­til / Mar­ti­na Čer­ná, Daniel Koťan / Petr Steh­lík, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Roma­na Sittová
Délka: 60 minut bez přestávky
Divadlo: Divadelní společnost Agáta
Pro Děti

Cena

Sektor A250,- Sektor B250,- Sektor C250,-

Muzi­ká­lo­vá pohád­ka Prin­cez­na ze mlej­na vznik­la pod­le oblí­be­né fil­mo­vé před­lo­hy Zdeň­ka Troš­ky.
Pohád­ka při­ná­ší dětem pou­če­ní, že lás­ku nejde kou­pit ani nej­krás­něj­ší­mi dary svě­ta. A to, že las­ka­vé cho­vá­ní jeden k dru­hé­mu se vždy v dob­rém něko­li­ka­ná­sob­ně vrátí.