Repertoár

Pro­slov

Pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polívkové.

Autor: Anna Polív­ko­vá
Režie: Anna Polív­ko­vá, Jana Bur­kiewic­zo­vá
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Kostýmy: Marek Cpin
Hudba: Jiří Kon­va­lin­ka
Choreografie: Jana Bur­kiewic­zo­vá
Foto: Salim Issa
Délka: 60 minut bez přestávky
Premiéra: 12. 01. 2022
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, La Fabrika
Komedie

Cena

Sektor A420,- Sektor B350,- Sektor C190,-

Nejbližší představení:

12. 1.ST – 19:00

Je mož­né najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života?
Poku­si­la se o to…
Chtě­la by říct všech­no… Změ­nit svět… Zachrá­nit lid­stvo… Poda­ří se jí to?

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.