Repertoár

Pro­slov

Pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polívkové.

Autor: Anna Polív­ko­vá
Režie: Anna Polív­ko­vá, Jana Bur­kiewic­zo­vá
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Kostýmy: Marek Cpin
Světla: Michal Frid­rich
Produkce: Jakub Adá­mek
Choreografie: Jana Bur­kiewic­zo­vá
Foto: Salim Issa (portrét), Andrea Benešová
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 12. 01. 2022
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, La Fabrika
Komedie

Cena

Sektor A470,- Sektor B420,- Sektor C390,-

Cena Letní scéna

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Nejbližší představení:

1. 7.SO – 20:30
27. 9.ST – 19:00

Slav­nost­ní večer, byla jí udě­le­na cena. Měla by řeč­nit, říci něco oprav­du důle­ži­té­ho, zásad­ní­ho, ovliv­nit svět, pro­bu­dit lid­stvo… Ale jak? A je to vůbec mož­né? A máme se o to snažit?
Anna Polív­ko­vá se s humo­rem a sebe­i­ro­nií utka­la se svým věč­ným dile­ma­tem – vyja­d­řo­vat se slo­vy má v popi­su prá­ce čas­to, ale neby­lo by lep­ší, kdy­by mlče­la? Umí to i jinak, je pře­ci diplo­mo­va­ná spe­ci­a­list­ka na pohy­bo­vé divadlo.

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.