Letní scéna

Repertoár

Pro­slov

Pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polívkové.

Autor: Anna Polív­ko­vá
Režie: Anna Polív­ko­vá, Jana Bur­kiewic­zo­vá
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Jiří Zeman, pes Vrabčák
Kostýmy: Marek Cpin
Světla: Michal Frid­rich
Produkce: Jakub Adá­mek
Choreografie: Jana Bur­kiewic­zo­vá
Foto: Salim Issa (portrét), Andrea Benešová
Délka: 80 minut bez přestávky
Premiéra: 12. 01. 2022
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, La Fabrika
Komedie

Cena

Sektor A470,- Sektor B420,- Sektor C390,-

Cena Letní scéna

Sektor A450,- Sektor B350,- Sektor C250,-

Nejbližší představení:

22. 7.PO – 20:30
Letní scéna DBP BRNO PŘELOŽENO ZE DNE 12. 7. Komedie

Zve­me vás na Slav­nost­ní pře­dá­vá­ní ceny sdru­že­ní “Pro­buď­me lid­stvo”. Naše ruč­ně vyro­be­né “Zla­té srd­ce se 4 aor­ta­mi” pře­vez­me Anna Polív­ko­vá a jak bývá zvy­kem, před­ne­se pro­slov na téma “Jak pro­bu­dit lid­stvo” Cere­mo­ni­ál zaš­ti­ťu­je před­se­da spol­ku Jiří Zeman. Sou­čás­tí veče­ra bude i hla­so­vá­ní o změ­ně názvu spolku.

Anna Polív­ko­vá se s humo­rem utka­la se svým věč­ným dile­ma­tem – vyja­d­řo­vat se slo­vy má v popi­su prá­ce čas­to, ale neby­lo by lep­ší, kdy­by mlče­la? Umí to i jinak, je pře­ci diplo­mo­va­ná spe­ci­a­list­ka na pohy­bo­vé divadlo.

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.

“Jedi­neč­ná kome­die jíž pro­sa­ku­jí téma­ta o tajem­ství vesmí­ru, zázra­ku stvo­ře­ní, a tře­ba­že to zní pate­tic­ky, o smys­lu bytí či spí­še poro­zu­mě­ní a citu. … A to vše se děje ke spo­ko­je­nos­ti smí­chem bou­ří­cí­ho pub­li­ka.” {Lidovky.cz}