Repertoár

Re:kabaret Re:vue

Pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kabaret.

Autor: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár
Režie: Hana Miko­láš­ko­vá, Matěj Ran­dár
Hrají: Radim Vizvá­ry, Pavol Seriš, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chmelařová, Jan Špry­nar, živá kape­la
Světla: Michal Frid­rich
Foto: Monika Chupeková
Délka: 110 minut bez přestávky
Premiéra: 18. 12. 2019
Derniéra: 29. 09. 2020
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Cena

Sektor A420,- Sektor B350,- Sektor C190,-

Pes­t­rá směs ske­čů, stand-upů, hud­by, pan­to­mi­my a impro­vi­za­ce oko­ře­ně­ná neko­rekt­ním humo­rem a mis­trov­stvím vzác­né­ho hos­ta. Re:Kabaret Re:vue zaměst­ná všech­ny vaše smys­ly a roz­vibru­je brá­ni­ci. Nech­te se okouz­lit hra­vým svě­tem klau­nů a kaba­ret­ní atmo­sfé­rou v pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pro­jek­tu Re-Kabaret.

Kape­la: 
zpěv — Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá / Tama­ra Dikyová
saxo­fon — Jan Kyncl
kyta­ra — Aleš Vosáhlo
kon­tra­bas — Pavel Všianský
bicí — Jakub Vašica


TRAILER: