Letní scéna

Repertoár

Revi­zor

„Nena­dá­vej na zrca­dlo, když máš kři­vou hubu.“

Autor: Niko­laj Vasilje­vič Gogol
Režie: Eva Holu­bo­vá
Hrají: Kryš­tof Hádek, Bob Kle­pl, Zuza­na Kro­ne­ro­vá / Eva Holu­bo­vá, Sabi­na Remun­do­vá / Iva Pazder­ko­vá, Michal Sla­ný, Vác­lav Liš­ka, Roman Šta­br­ňák, Vác­lav Jílek, Petr Pěk­nic, Jiří Ploy­har, Radim Madeja, Klá­ra Šalo­mou­no­vá, Zde­něk Carda
Dramaturgie: Eva Holu­bo­vá, Adam Holub
Scénografie: Jana Bačo­vá Kroftová
Kostýmy: Jana Bačo­vá Kroftová
Hudba: Kryš­tof Marek
Produkce: Vero­ni­ka Zemánková
Choreografie: Mar­tin Pacek
Překlad: Zdeněk Mahler
Foto: Karolína Holubová
Délka: 125 minut + přestávka
Premiéra: 19. 08. 2020
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A850,- Sektor B750,- Sektor C450,-

Cena Letní scéna

Sektor A790,- Sektor B690,- Sektor C400,- Sektor D400,-

Bri­lant­ní sati­ric­ká kome­die, kte­ré léta neu­bra­la nic na aktu­ál­nos­ti, spí­še nao­pak. V kaž­dé spo­leč­nos­ti se vždyc­ky najdou skry­tí namyš­le­ní úplat­ká­ři i ustra­še­ní pochle­bo­va­či, a mnoh­dy až tepr­ve nevin­ný omyl odha­lí sku­teč­né cha­rak­te­ry a vzta­hy. Gogo­lův Revi­zor je zrca­dlem nás samot­ných, zrca­dlem, kte­ré se nepo­smí­vá, ale nutí ke smí­chu, jako vytří­be­ná anekdo­ta, kte­rá uho­dí hře­bí­ček na hlavičku.
Na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.