Repertoár

Rou­en 44

Dra­ma­tic­ká kome­die o tom, že sud s pra­chem se nedá ututlat.

Autor: Jiří Pokor­ný
Režie: Jiří Pokor­ný
Hrají: Chan­tal Poullain, Klá­ra Trojanová
Dramaturgie: Sabi­na Machačová
Scénografie: Zoja Zup­ko­vá
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama

Dvě ženy, kte­ré se nebo­jí ris­ko­vat život a bojo­vat za svou věc. Obě pro lás­ku, ale přes­to­že jsou důvěr­né zná­mé, ocit­nou se v nelí­tost­ném stře­tu. Fran­cie je již čtvr­tým rokem v oku­pa­ci. V malém poko­ji v Rou­en, v srd­ci Nor­man­die, vyplou­va­jí na povrch tem­ná tajem­ství. Ope­ra­ce Over­lord a tedy vylo­dě­ní spo­jen­ců je na spadnutí.