Repertoár

RUDY LINKA: One man show — Úpl­ně jed­no­du­ché by bylo…

One Man Show, kde s leh­kos­tí a humo­rem sobě vlast­ní Rudy Lin­ka pro­vá­dí divá­ky svým světem.…

Hrají: Rudy Lin­ka
Délka: 90 minut bez přestávky

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,- Přístavek350,-

Nejbližší představení:

24. 5.PÁ – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM

One Man Show, kde s leh­kos­tí a humo­rem sobě vlast­ní Rudy Lin­ka pro­vá­dí divá­ky svým svě­tem. To zna­me­ná, že může­te oče­ká­vat hud­bu, foto­pro­jek­ce z Rudy­ho sou­kro­mé­ho archi­vu a pří­běhy s lid­mi, kte­ří Rudy­ho inspi­ro­va­li a budou inspi­ro­vat i vás.