Repertoár

Rudy Lin­ka Trio

Kon­cert svě­to­vě uzná­va­né­ho jazzmana.

Hrají: Rudy Lin­ka, Alu­ne Wade (bass), Rudy Royston (drums)
Délka: 90 minut bez přestávky
Koncert

Cena

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Rudy Lin­ka před­sta­ví hud­bu ze své­ho alba “Ame­ri­can Trai­ler” kte­ré bylo vyhlá­še­no nahráv­kou měsí­ce úno­ra v ame­ric­kém časo­pi­se DownBe­at . Na bicí nástro­je hra­je jeden z před­ních bube­ní­ků dneš­ní newy­or­ské scé­ny Rudy Royston a na elek­tric­kou basu hra­je Alu­ne Wade ze Sene­ga­lu , kte­rý hrál mimo jiné i s Joe Zawinulem.