Letní scéna

Repertoár

Rukojmí bez rizika

Fran­couz­ská kome­die s kri­mi­nál­ní příchutí. 

Autor: Ala­in Rey­naud Fourton
Režie: Jiří Novák
Hrají: Vác­lav Vydra, Jan Šťast­ný / Sva­to­pluk Sko­pal, Mar­tin Zahál­ka / Mar­tin Daví­dek, Jana Bouš­ko­vá / Jana Malá / Mar­ce­la Peňá­zo­vá, Len­ka Zahrad­nic­ká / Bar­bo­ra Šťast­ná Pet­ro­vá, Fran­ti­šek Sko­pal / Mar­tin Zahál­ka ml.
Scénografie: Michal Hess
Kostýmy: Josef Jelí­nek
Překlad: Jiří Žák
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 18. 01. 2016
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Nejbližší představení:

29. 7.PO – 20:30

Marc je žena­mi obdi­vo­va­ný spi­so­va­tel, ale del­ší dobu již nemá o čem psát. Usou­dí, že se nachá­zí v bez­vý­chod­né život­ní situ­a­ci  a roz­hod­ne se spáchat sebe­vraž­du. Pře­kva­pí ho leti­tý pří­tel Luc, kte­rý se už také kdy­si poku­sil zabít, když ho opus­ti­la žena, a teď chce uči­nit totéž, pro­to­že se k němu vrátila.

Sebe­vra­žed­né plá­ny jim pře­ka­zí tro­ji­ce prcha­jí­cích ama­tér­ských lupi­čů s pyt­lem plným peněz. Vtrh­nou do bytu, sebe­vra­hy si vez­mou za rukojmí a vyhro­žu­jí, že je zabi­jí. Přes­to­že je to prá­vě to, co si Marc s Lucem nej­ví­ce pře­jí, při pohle­du na plný pytel ban­ko­vek dostá­va­jí zno­vu chuť do živo­ta. Tvůr­čí fan­ta­zie se Mar­co­vi vra­cí prá­vě včas. Lupič­ské trio potře­bu­je plán a za dveř­mi je poli­cie. Máte se na co těšit.