Letní scéna

Repertoár

S Adélou

Jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Jiří Buri­an, Léna Brauner
Délka: 100 minut + přestávka

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Účast­ní­ci se mohou těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: hudeb­ní­kem Jiřím Buri­a­nem a uměl­ky­ní Lénou Brau­ner. O vzta­zích, o tom, co lidi spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si.

Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?

Po před­sta­ve­ní jsou všich­ni srdeč­ně zvá­ni do foyer Diva­dla Bol­ka Polív­ky na after par­ty “S Adélou”, kte­rá trvá do půl­no­ci. Hra­je DJ Scha­f­ff. Diva­del­ní bar je plně k dispozici.