Repertoár

S Adélou

Nová jis­kři­vá talk show Adély Elbel a jejích hostů.

Hosté: Mar­ta Jan­do­vá, Petr Švancara

Cena

Sektor A500,- Sektor B450,- Sektor C450,-

Nejbližší představení:

4. 10.ÚT – 19:00

Již 4. říj­na se může­te pre­mi­é­ro­vě těšit na zábav­ný večer plný humo­ru a leh­kos­ti se dvě­ma výji­meč­ný­mi hos­ty: zpě­vač­kou Mar­tou Jan­do­vou a fot­ba­lis­tou Petrem Švan­ca­rou. O vzta­zích, o tom, co nás spo­ju­je i roz­dě­lu­je, o muž­ském a žen­ském pohle­du na život a na svět. Bude­me se nejen bavit o živo­tě a jeho nástra­hách, ale i bavit, tedy hrát a hrát si. Zajis­kří to mezi hos­ty? Nebo to jen zadoutná?