Letní scéna

Repertoár

Šašek a syn

Pře­vý­cho­va mla­dé­ho šlech­ti­ce v šaš­ka, to vše za trest, a v sed­mi obrazech.

Autor: Bolek Polív­ka
Režie: Bolek Polív­ka
Hrají: Miroslav Mar­šá­lek / Radim Madeja, Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Eva Jiři­kov­ská
Světla: Michal Frid­rich
Hudba: David Rot­ter
Produkce: Marie Navrá­ti­lo­vá
Foto: Monika Chupeková
Délka: 130 min + přestávka
Premiéra: 25. 02. 2017
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Nejbližší představení:

18. 6.ÚT – 20:30
Letní scéna DBP BRNO Komedie Drama Nevhodné do 15 let
4. 7.ČT – 20:00
Letní scéna DBP MIKULOV Komedie Drama Nevhodné do 15 let

Živo­tem pro­tře­lý král šaš­ků je pově­řen pře­vý­cho­vou mla­dé­ho šlech­ti­ce v šaš­ka. Novic je pod jeho vede­ním – a za asi­s­ten­ce jeho kum­pá­nů – podro­ben lek­cím, při kte­rých postup­ně nachá­zí své šaš­kov­ské já. Postup­ně dojdou k ritu­á­lu, při kte­rém se zro­dí nový šašek. 

„Nezná mat­ku svou, ni otce své­ho. Vycho­ván v ústa­vu pro odlo­že­né děti šlech­ti­ců. Vycho­ván ve zbro­ji. Pře­vy­cho­ván však v šaš­ka. A to vše za trest a v sed­mi obra­zech, v zaje­tí šaš­ku­jí­cích geron­tů. Pří­liš krás­ný, než aby byl šaš­kem na kme­tiš­ti dějin…“ Bolek Polív­ka

Recenze:

Tam, kde vče­ra zna­me­ná zítra
20. 03. 2017, divadelni-noviny.cz, Vladimír Hulec

Šašek, Král a synové
26. 03. 2017, vondrak-jiri.cz, Jiří Vondrák

Podob­nost Šaš­ka a syna s „Krá­lov­nou“ není čis­tě náhodná
05. 03. 2017, polcarka-pr.cz, Simona Polcarová

Bolek Polív­ka pře­dal šaš­kov­ské řemes­lo syno­vi Vladimírovi
25. 03. 2017, kultura.zpravy.idnes.cz, Tomáš šťástka

Král klau­nů se zrca­dlí v syno­vi, ten je v před­sta­ve­ní oso­bi­tým kumpánem
03. 04. 2017, lidovky.cz, Luboš Mareček