Repertoár

Serial Killer: Non–stop lahůdky

Uni­kát­ní pre­mi­é­ra tele­viz­ní­ho fil­mu Jana Hře­bej­ka a Tomá­še Pavlíčka

Non–stop lahůd­ky (Non–stop Deli, Čes­ko, 2019, r. Jan Hře­bejk), 80 min., sek­ce: Zvlášt­ní uve­de­ní, secti­on: Spe­cial scre­e­ning, čes­ky s ang­lic­ký­mi titul­ky, Czech with Eng­lish subtitles

Uni­kát­ní pre­mi­é­ra tele­viz­ní­ho fil­mu Jana Hře­bej­ka a Tomá­še Pavlíč­ka z mini­sé­rie ČT s názvem “Jak si nepo­dě­lat život” o stár­nou­cím rezig­no­va­ném pro­da­va­či lahů­dek, kte­ré­mu se do živo­ta vří­tí mla­dá zákaznice.

VSTUPENKY: www.serialkiller.tv/akreditace-a-vstupenky