Repertoár

Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech

Str­hu­jí­cí herec­ký duet o lid­ské opuš­tě­nos­ti a nikdy neu­mí­ra­jí­cí nadě­ji v lep­ší zítřky!

Autor: Richard Alfie­ri
Režie: Zde­něk Dušek
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Scénografie: Milan Popel­ka
Produkce: Mária Brin­d­zá­ko­vá
Choreografie: Ras­ti­slav Letenaj
Překlad: Pavel Dominik
Foto: Monika Chupeková
Délka: 140 minut + přestávka
Premiéra: 17. 06. 2017
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama

Cena

Sektor A450,- Sektor B400,- Sektor C350,- Přístavek200,-

Cena Letní scéna

Sektor A550,- Sektor B450,- Sektor C300,-

Šest týd­nů tan­ce, šest týd­nů poro­zu­mě­ní a hle­dá­ní spo­leč­né řeči. Mada­me Lily Harri­son si nají­má Micha­e­la Minetti­ho, aby ji nau­čil swing, tan­go, val­čík, fox­trot, cha-chu a moder­ní tanec. Oba pro­chá­zí těž­kým život­ním obdo­bím a i přes­to, že spo­lu zdán­li­vě nema­jí nic spo­leč­né­ho nako­nec najdou spo­leč­nou řeč a vzá­jem­ně si pomůžou. 

Lily: Být sám je těž­ké. Ale pro mně je ješ­tě těž­ší být s někým…

Hud­ba v před­sta­ve­ní uži­ta na zákla­dě licen­ce OSA.