Letní scéna

Repertoár

Sex pro pokročilé

Jak zís­kat návod na oži­ve­ní dlou­ho­le­té­ho manželství?

Autor: Miche­le Riml
Režie: Dari­na Abrahámová
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
Scénografie: Jana Krau­so­vá
Kostýmy: Jana Krau­so­vá
Produkce: Pet­ra Stránská
Překlad: Jitka Sloupová
Foto: Lenka Hatašová, Václav Beran
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 16. 09. 2014
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

Cena Letní scéna

Sektor A620,- Sektor B520,- Sektor C420,-

Jin­dřich a Ali­ce byli kdy­si šťast­ný pár, ale 25 let man­žel­ství zane­cha­lo své sto­py. Vášeň je pryč. Dosta­ne jejich lás­ka ješ­tě šan­ci? Škádle­ní, vese­lé akty zou­fal­ství a obje­vo­vá­ní prav­dy více než ero­to­gen­ních zón nadchlo divá­ky této kanad­ské kome­die po celém svě­tě. Sex pro pokro­či­lé nemu­sí být nevy­hnu­tel­ně pokro­či­lý sex, ale pro záchra­nu vzta­hu může zna­me­nat mno­hem víc…