Repertoár

Sko­řáp­ka

Kome­die o neče­ka­ném přá­tel­ství a ces­tě ke svobodě.

Autor: Mar­cin Szczygielski
Režie: Pavel Ondruch
Hrají: Ale­na Mihu­lo­vá, Pet­ra Nesvačilová
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Ungelt
Komedie

Cena

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C450,-

Kome­die o neče­ka­ném přá­tel­ství a ces­tě ke svobodě.

V zapad­lé knihov­ně se schá­zí nesou­ro­dá dvo­ji­ce. Zakřik­nu­tá kni­hov­ni­ce a suve­rén­ní zla­to­kop­ka. Co při­ne­se toto setkání?