Repertoár

Smo­lí­ko­vi

a jejich podi­vu­hod­né dobrodružství

Autor: Hánusz Miró
Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Sabi­na Remundová, Bohu­mil Kle­pl / Miroslav Hanuš, Jana Stry­ko­vá / Micha­e­la Váňová, Vác­lav Jílek / Jan Meduna, Jiří Ploy­har, Radim Madeja / Zby­něk Šporc, Micha­e­la Váňo­vá / Eliš­ka Hanušová
Scénografie: Hynek Dří­zhal
Kostýmy: Sami­ha Maleh
Světla: Petr Olša
Produkce: Pet­ra Stránská
Choreografie: Jana Hanu­šo­vá
Foto: Václav Beran
Délka: 90 minut + přestávka
Premiéra: 28. 05. 2015
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie Pro Děti

Cena

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C400,-

Před­sta­ve­ní s pís­nič­ka­mi na moti­vy kul­tov­ní­ho maďar­ské­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, urče­né pro divá­ky od sed­mi do sto sed­mi let. Pro­slu­lá maďar­ská rodin­ka, kte­rá potě­ši­la už nejmé­ně půl země­kou­le. Teď máte popr­vé mož­nost vidět je v diva­dle, a tedy živé. Stej­ně jako psa Zor­ra, koč­ku Žofii a jejich neod­byt­né­ho sou­se­da dr. Halí­ře. Pro­ži­li spo­leč­ně už mno­ho pří­hod, ale ješ­tě nikdy se nevy­da­li Ládín­ko­vou nafu­ko­va­cí kos­mic­kou lodí na výpra­vu do vesmí­ru. To se jim neče­ka­ně při­ho­dí až v tom­to zbru­su novém pří­bě­hu. Při­stá­va­jí na pla­ne­tě, kte­rou nezna­jí nejen oni, ale ani vy.  A aby se moh­li vrá­tit zpát­ky, musí…