Letní scéna

Repertoár

Srn­ky

Pří­běhy o nešťast­ných debilech.

Autor: Tomáš Svo­bo­da
Režie: Tomáš Svo­bo­da
Hrají: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalecký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kristeková, Mari­a­na Chmelařová, Mila­da Vyhnálková, Kris­tý­na Štarhová
Scénografie: Tomáš Svo­bo­da
Kostýmy: Tomáš Svo­bo­da
Světla: Michal Frid­rich
Produkce: Ilo­na Pawerová
Foto: Monika Chupeková
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 28. 11. 2016
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie Nevhodné do 15 let

Cena

Sektor A400,- Sektor B400,- Sektor C400,-

Srn­ky jsou pří­bě­hem out­si­de­rů s kuri­óz­ní­mi osu­dy: diri­gent, kte­rý tou­ží vystu­po­vat v Japon­sku a na Praž­ském jaru; myko­log, kte­rý ze stra­chu z vlast­ní výš­ky cho­dí neu­stá­le ohnu­tý; vyná­lez­ce, kte­rý má na kon­tě řadu odmít­nu­tých vyná­le­zů, či úřed­ník, kte­rý vždy po orgas­mu plá­če, pro­to­že si mys­lí, že to je napo­sle­dy. A samo­zřej­mě nechy­bí ani jejich ženy, milen­ky, „zau­čo­va­tel­ky“. Ces­ty všech se jed­né noci neče­ka­ně spo­jí a jejich pří­běhy najdou rozuz­le­ní až díky srn­kám, kte­ré se obje­ví, Bůh ví odkud…

Recenze:

MF Dnes 9. 12. 2016: Divác­ký hit u Bol­ka Polívky
09. 12. 2016, divadlobolkapolivky.cz, Jana Soukupová

Bláz­ni­vá kome­die o bláz­ni­vých lidech v Diva­dle Bol­ka Polívky
02. 12. 2016, kultura.eurozpravy.cz, EuroZprávy