Letní scéna

Repertoár

Starí majstri

Dva brat­ři, posled­ní potom­ci slav­né diva­del­ní rodi­ny, se nema­jí rádi. Dalo by se říci, že…

Autor: Ger Thijs
Režie: Juraj Nvo­ta
Hrají: Milan Lasi­ca, Mar­tin Huba
Foto: Ctibor Bachratý
Délka: 95 min + přestávka
Divadlo: Štúdio L+S, SLOVENSKO

Cena

Sektor A550,- Sektor B520,-

Dva brat­ři, posled­ní potom­ci slav­né diva­del­ní rodi­ny, se nema­jí rádi. Dalo by se říci, že se nesná­še­jí. Jsou slav­ní, úspěš­ní, ovšem ve věku, kdy se role nehr­nou. Při­jí­ma­jí tedy nabíd­ku na hru o dvou bra­t­rech, kte­ří se nená­vi­dí. Sle­du­je­me prv­ní zkouš­ky, pre­mi­é­ru, neko­neč­né zájez­do­vé tur­né i závě­reč­né před­sta­ve­ní. Aniž si to uvě­do­mu­jí, začnou se sbli­žo­vat. Vztek a pro­blémy z minu­los­ti se mění na bra­tr­skou lás­ku. Jen­že co je diva­del­ní hra a co je vlast­ně realita?