Repertoár

Švestka

Jevištní sklerotkon u vechtrovny.

Autor: Jára Cimrman
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Zdeněk Svěrák, Petr Reidinger / Marek Šimon, Jan Hraběta / Rober Bárta, Jaroslav Weigel / Marek Šimon, Genadij Rumlena / Václav Kotek, Petr Brukner / Miloň Čepelka, Robert Bárta / Michal Weigel
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Komedie

Cena

Sektor A700,- Sektor B700,-

Hra o stáří a její umělecká úroveň je bohužel poznamenaná i stářím jejího autora. Ale je to hra cenná
právě tm, že v ní dramatk prozkoumal, jak se zralý věk podepíše na lidské duši, řeči a myšlenkové
potenci.
Vstupenky lze zakoupit výhradně v pokladně divadla (bez možnost rezervace v počtu max. 4. vstupenky na osobu, na představení nelze uplatňovat slevy.