Letní scéna

Repertoár

Švest­ka

Jevišt­ní skle­rot­kon u vechtrovny.

Autor: Zde­něk Svěrák, Ladi­slav Smoljak, Jára Cimr­man
Režie: Ladi­slav Smoljak
Hrají: Zde­něk Svěrák, Petr Rei­din­ger, Jan Hra­bě­ta / Robert Bár­ta, Marek Šimon, Gena­dij Rumle­na, Petr Bruk­ner / Miloň Čepel­ka, Michal Weigel
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Komedie

Cena

Sektor A700,- Sektor B700,-

Hra o stá­ří a její umě­lec­ká úro­veň je bohu­žel pozna­me­na­ná i stá­řím její­ho auto­ra. Ale je to hra cenná
prá­vě tm, že v ní dra­matk pro­zkou­mal, jak se zra­lý věk pode­pí­še na lid­ské duši, řeči a myšlenkové
potenci.
Vstu­pen­ky lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla (bez mož­nost rezer­va­ce v počtu max. 4. vstu­pen­ky na oso­bu, na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.