Repertoár

Swap — něco za něco

Plní se vám doma šat­ník, a přes­to máte pocit, že potře­bu­je­te něco nové­ho? A už…

Plní se vám doma šat­ník, a přes­to máte pocit, že potře­bu­je­te něco nové­ho? A už jste zku­si­li “swa­po­vat”? Přijď­te! Při­nes­te, co neno­sí­te: oble­če­ní, šper­ky, kabel­ky… A s rados­tí se pusť­te do vyměňování.