Letní scéna

Repertoár

Tako­vý žertík

KOMEDIE O TOM, ŽE O ROZCHODECH SE NEMÁ ŽERTOVAT. Život na fran­couz­ském ven­ko­vě, let­ní dům,…

Autor: Jean Dell, Gérald Sibleyras
Režie: Lukáš Hla­vi­ca
Hrají: Milu­še Šplech­to­vá, Jan Hru­šín­ský, Jaro­mí­ra Mílo­vá, Zde­něk Hruš­ka, Fran­ti­šek Staněk
Divadlo: Divadlo Na Jezerce

Cena Letní scéna

Sektor A720,- Sektor B620,- Sektor C520,-

KOMEDIE O TOM, ŽE O ROZCHODECH SE NEMÁ ŽERTOVAT.

Život na fran­couz­ském ven­ko­vě, let­ní dům, pik­nik v pří­ro­dě a poho­da naru­še­ná nevin­ným žer­tí­kem o roz­cho­du man­žel­ské­ho páru pova­žo­va­né­ho vše­mi přá­te­li za ide­ál­ní. Čecho­vov­sky ladě­ná kome­die uve­de­ná v čes­ké pre­mi­é­ře Diva­dlem Na Jezer­ce byla v Paří­ži vyhlá­še­na hrou roku.