Repertoár

The Naked Tru­th — Odha­le­ná pravda

Dojem­ná kome­die, kte­rá je výzvou všem ženám a osla­vou jejich síly posta­vit se nepří­z­ni osudu. 

Autor: Dave Simp­son
Režie: Petr Hal­ber­sta­dt
Hrají: Anna Stropnická​ /​ Hana Kusnjerová​, ​Anež­ka Rusevová​ /​​​ Ale­na Hladká​, ​Natá­lie Tichánková​ / ​Mila­da Vyhnálková​ / ​Alž­bě­ta Vaculčiaková​, ​Hana Halberstadt​, ​Pav­la Vitázková​, ​Gab­rie­la Štefanová
Dramaturgie: Jan Kru­pa
Scénografie: Jaro­slav Milfajt
Kostýmy: Jaro­slav Milfajt
Světla: Roman Jaj­čík
Hudba: Jan Zrza­vý
Překlad: Dana Hábová
Foto: Jan Zrzavý
Délka: 110 minut + přestávka
Premiéra: 26. 10. 2016
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky, StageArtCz
Komedie

Cena

Sektor A580,- Sektor B480,- Sektor C380,- Přístavek320,-

Nejbližší představení:

23. 5.ČT – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Síla tan­ce, síla přá­tel­ství, síla poro­zu­mě­ní pro­po­jí šest žen a při­mě­je je odha­lit o sobě prav­du a doká­že, že sto­jí za to čelit nepří­z­ni osu­du, ať jak­ko­li kru­té­mu. Pro­střed­nic­tvím kur­zu pole dan­ce ve ven­kov­ské tělo­cvič­ně, od kte­ré­ho kaž­dá oče­ká­vá něco jiné­ho, zvý­šit si sebe­vě­do­mí, sho­dit pár kilo, udr­žet si chla­pa nebo si ho najít, ale ani jed­na si neu­vě­do­mu­je, jak moc to ovliv­ní jejich život, dospě­jí přes nej­růz­něj­ší nesho­dy ke spo­leč­né­mu rozhodnutí… 
Diva­dlo pro ženy a o ženách, kte­ré musí bez­pod­mí­neč­ně vidět muži (pokud se odváží).

Recenze:

Žen­ský svět v tělocvičně
12. 12. 2016, pressreader.com, Luboš Mareček

Odha­le­ná prav­da: Žen­ské „Dona­ha“, kte­ré jde ješ­tě víc na dřeň
14. 03. 2017, polcarka-pr.cz, Simona Polcarová

Když hol­ky tan­čí na tyči
01. 11. 2016, dropbox.com, Jana Soukupová

The Naked Tru­th, takhle hol­ky tan­čí na tyči.
31. 10. 2016, kultura.eurozpravy.cz, EuroZprávy.cz