Letní scéna

Repertoár

Tře­tí prst na levé ruce

Neo­by­čej­ný pří­běh oby­čej­né irské rodiny.

Autor: Der­mot Canavan
Režie: Mar­tin Vokoun, Adéla Šoto­lo­vá
Hrají: Iva Pazder­ko­vá, Mar­ti­na Randová
Scénografie: Agnie­sz­ka Pátá – Oldak
Kostýmy: Agnie­sz­ka Pátá – Oldak
Překlad: Jan a Adéla Šotolovi
Foto: Lenka Hatašová
Délka: 105 minut + přestávka
Premiéra: 20. 12. 2019
Divadlo: Filmová a divadelní agentura

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Dvě sest­ry, kte­ré si býva­ly vel­mi blíz­ké, se dnes už téměř neví­da­jí. Neče­ka­ná udá­lost je však jed­no­ho dne zno­vu sve­de dohro­ma­dy. S not­nou dáv­kou odva­hy, lás­ky i své­ráz­né­ho humo­ru se ve vzpo­mín­kách vydá­va­jí do dob své­ho dět­ství a dospí­vá­ní, aby si k sobě zno­vu našly cestu.
Tře­tí prst na levé ruce je hra o blíz­kos­ti, bez­pod­mí­neč­né lás­ce, tan­ci a nadě­ji na odpuštění.