Repertoár

Tři grá­cie z umakartu

Skvě­lá hoř­ká kome­die o setká­ní, kte­ré jed­nou muse­lo při­jít, ale i tak bylo nečekané. 

Autor: Micha­e­la Doleželová, Jan­ka Ryšá­nek Schmiedtová
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
Scénografie: Adam Pit­ra
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Foto: Jerry Háša
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,- Přístavek350,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

29. 5.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie

Tři ženy v jed­né pane­lá­ko­vé kuchy­ni. Čer­stvá důchod­ky­ně kadeř­ni­ce Mar­ta a její dce­ra Eva, co má pár kilo navíc, a prá­vě utek­la ze sva­teb­ní­ho saló­nu, kde si zkou­še­la vysně­né šaty. A koneč­ně teta Hele­na, co při­je­la ze Švý­car, a při­vez­la s sebou víc než čoko­lá­du z alp­ské­ho mlé­ka… Pohřeb babič­ky už byl, tak by se měla začít plá­no­vat ta svat­ba, ne? Jen­že kdy­by to bylo takhle jednoduché…