Repertoár

Tři Tygři: V trysku staletí

Tur­né kome­di­ál­ní tygří show!

Hrají: Ště­pán Kozub, Vla­di­mír Polák, Robin Ferro, Albert Čuba
Délka: 90 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Mír

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Tři Tygři Albert Čuba, Ště­pán Kozub, Robin Ferro a Vla­di­mír Polák se vydá­va­jí s legen­dár­ním před­sta­ve­ním “V trysku sta­le­tí” na tur­né do Olo­mou­ce, Brna, Pra­hy a samo­zřej­mě do Ost­ra­vy, kde pro­běh­ne der­ni­é­ra. Máte tak posled­ní mož­nost vidět tuto vždy bez­na­děj­ně vypro­da­nou show!

Ve spe­ci­á­lu Tři Tygři: V trysku sta­le­tí se může­te těšit na prů­řez těch nej­lep­ších tema­tic­ky pro­po­je­ných scé­nek z uply­nu­lých let. Jeli­kož jsou scén­ky obo­ha­ce­né impro­vi­za­cí, jsou si všech­na před­sta­ve­ní mír­ně podob­ná, nikdy ale dopře­du neví­me, co z toho nako­nec vyleze.

VSTUPENKY 7. ČERVNA v 19:00

VSTUPENKY 8. ČERVNA v 19:00