Letní scéna

Repertoár

Tvrz — kome­die husitská

Hra z doby husit­ské o našich pra­dě­dech a pra­bá­bách, kte­ří neži­li zase tak dávno.

Autor: Luboš Balák
Režie: Luboš Balák
Hrají: Milan Šteindler, Jiří Fero Bur­da / Jiří Pecha, Petr Hal­ber­sta­dt, Filip Teller, Šár­ka Vaculíková, Mari­a­na Chmelařová, Jaro­mír Barin Tichý / Jiří Fret­ti Pfeifer
Scénografie: Mar­tin Ondruš
Kostýmy: Mar­tin Ondruš
Hudba: Zde­něk Král
Produkce: Mar­ké­ta Tulisová
Foto: Jiří Salik Sláma
Délka: 90 minut bez přestávky
Premiéra: 12. 05. 2015
Derniéra: 03. 11. 2017
Divadlo: Divadlo Bolka Polívky
Komedie

Jan Hus dáv­no již upá­len. Na Čes­kou zemi valí se hor­dy cizác­kých nepřá­tel, kte­rým čelí jen hrst­ka našich. Na malém ost­ro­hu tyčí se osa­mo­ce­ně nevel­ká tvrz hejtma­na Arnoš­ta. I na ni brzy doleh­nou kru­tos­ti doby a váleč­ných požá­rů. Kři­žác­ká pře­si­la blí­ží se a muži, ženy ale i pani­co­vé a pan­ny budou nuce­ni roz­hod­nout se čemu dát před­nost – boji, či zba­bě­los­ti, cti, či ohnu­tým zádům? Jakou ces­tu zvo­lí naši před­ko­vé, jakou cenu tím dají svým živo­tům? Toť důle­ži­tá otáz­ka, neb na jejich skut­cích a činech sto­jí i spo­leč­nost dneš­ní a my nejsme jiní než oni.