Repertoár

Už je tady zas!

Kome­die o tom, co všech­no by se moh­lo stát, kdy­by se dnes v par­ku pro­bu­dil Adolf Hitler.

Autor: Timur Ver­mes
Režie: Matěj Bal­car
Hrají: Ondřej Kavan, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Zde­něk Hruš­ka / Libor Hruš­ka, Petr Machá­ček / Ondřej Dvo­řák, Milu­še Šplech­to­vá, Mar­tin Sit­ta, Lucie Černíková
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Divadlo Na Jezerce
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Nejbližší představení:

10. 1.ST – 19:00
HRAJEME V DĚLNICKÉM DOMĚ (BRNO-ŽIDENICE) Komedie

Před­stav­te si, že se v naší sou­čas­nos­ti pro­bu­dí v ber­lín­ském par­ku Adolf Hit­ler. Pocho­pi­tel­ně za vel­ké­ho zájmu všech kolemjdou­cích. Jak na něj budou lidé rea­go­vat? A jak bude rea­go­vat na náš sou­čas­ný svět on? Jak se zacho­va­jí média? Přijď­te si pro odpo­věď do Diva­dla Na Jezerce.