Repertoár

VeHi­Ba

KONCERT

Hrají: Vero­ni­ka Bartošová, Aleš Vosáh­lo, Radim Dačev, Mar­tin Švéda
Délka: 90 minut bez přestávky
Pro Děti Koncert

Cena

Sektor A250,- Sektor B150,- Sektor C100,-

Jedi­neč­ná kape­la VeHi­Ba v čele s exo­tic­kou zpě­vač­kou Vero­ni­kou Bar­to­šo­vou, kte­rou dopro­vá­zí na kyta­ru Aleš Vosáh­lo, na bicí a per­ku­se Radim Dačev a na basu Mar­tin Švéda.

Může­te se těšit na směs fol­ku, fun­ku, lati­no v autor­ských nebo pře­vza­tých písních.
S vel­kou poko­rou a rados­tí hra­jí někte­ré pís­ně Zuza­ny Navarové.

Zná­mí jsou pře­de­vším z Re:Kabaretu Diva­dla Bol­ka Polívky.