Letní scéna

Repertoár

Věra

Pří­běh o výslu­ní a pádu ambi­ci­óz­ní maji­tel­ky cas­tingo­vé agentury.

Autor: Petr Zelen­ka
Režie: Ali­ce Nellis
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Scénografie: Matěj Cibul­ka
Kostýmy: Katarí­na Hollá
Světla: Petr Olša
Hudba: Jan Ponoc­ný
Produkce: Alž­bě­ta Steinerová
Foto: Václav Beran
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 12. 10. 2017
Divadlo: Studio Dva divadlo,Divadlo Bolka Polívky
Komedie Drama

Cena

Sektor A780,- Sektor B680,- Sektor C400,-

Zelen­ko­va iro­nic­ká kome­die je son­dou do zábav­ní­ho prů­mys­lu a cynic­ké doby, kte­rá pokry­tec­ky hlá­sá, že cynis­mus už není v módě. Pří­běh o výslu­ní a pádu ambi­ci­óz­ních jedinců.

Věra: „Dřív jsem doma myla pod­la­hu zadar­mo, teď ji myju za peníze…“

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem Stu­dio DVA.

Recenze:

Věra aneb moder­ní sto­ry diva­dla Stu­dio DVA o tom, že cynis­mus už není v módě
29. 01. 2018, nenudtese.cz, Martina Doležalová

Věra napl­ňu­je své ambi­ce. Pomá­há jí Iva­na Chýl­ko­vá v režii Ali­ce Nellis.
17. 10. 2017, ceskatelevize.cz, Dana Benešová-Trčková

Od cas­tingu ke kýblu. Chýl­ko­vá sle­du­je pád ambi­ci­oz­ní ženy.
16. 12. 2017, kultura.zpravy.idnes.cz, Tomáš Šťástka

Pod­ni­ka­tel­ka na dně
27. 11. 2017, divadelni-noviny.cz, Jana Soprová