Repertoár

Vězeň na Dru­hé ave­nue / AMFITEÁTR MIKULOV

Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou.

Autor: Neil Simon
Režie: Vla­di­mír Strnisko
Hrají: Simo­na Stašová, Kamil Hal­bich, Vasil Frid­rich, Vero­ni­ka Jeníková, Hele­na Karochová, Mag­da Weigertová
Scénografie: Micha­e­la Červenková
Kostýmy: Micha­e­la Červenková
Překlad: Ivo T. Havlů
Délka: 130 minut + přestávka
Premiéra: 02. 06. 2018
Divadlo: Agentura Harlekýn
Komedie

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B250,- Sektor C250,- Sektor D590,- Sektor Z690,-

Čtr­nác­té patro, výtah nejez­dí, voda nete­če, odpad­ky pách­nou, ven­ku hor­ko k pad­nu­tí, v bytě zima, sou­se­di pořá­da­jí mejda­ny až do noci a zlo­dě­ji prá­vě ukrad­li na co při­šli… Ne kaž­dý se však doká­že­me zbláz­nit s tako­vou dáv­kou humo­ru, iro­nie a sar­kas­mu. Úžas­ně vtip­ná kome­die o živo­tě man­že­lů Edny a Mela Ediso­no­vých, tří sester a jed­no­ho bra­t­ra. Všich­ni jsme zajat­ci, věz­ni, neboť jsme zhýč­ka­ní civi­li­za­cí a ocit­nout se svo­bod­ně pod mos­tem je pře­ce jenom poně­kud nepohodlné.