Repertoár

Vratká prk­na

Gro­teska malič­ko zlá, ale snad ne bez lásky.

Autor: Arnošt Gol­d­flam
Režie: Arnošt Gol­d­flam
Hrají: Jiří Lábus, Jaro­sla­va Kretschmerová, Petr Vršek, Daniel Šváb, Len­ka Šebek Lou­ba­lo­vá, Roman Mrá­zik, Bar­bo­ra Sko­č­do­po­lo­vá / Jiři­na Vac­ko­vá, Mar­tin Boha­dlo / Miroslav Chloupek
Délka: 120 minut + přestávka
Premiéra: 08. 04. 2011
Divadlo: Studio Ypsilon
Komedie

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C330,-

Herec­ký svět i život zmen­še­né do diva­del­ní­ho vzor­ku, lehce iro­nic­ký, ale i sebe­i­ro­nic­ký pohled zven­ku či zevnitř. Tak tro­chu smut­ná kome­die z diva­del­ní­ho pro­stře­dí. Vždyť prk­na, co zna­me­na­jí svět, jsou občas neče­ka­ně vratká. A přes­to pořád láka­vá… My diva­del­ní­ci se pro­to musí­me pochvá­lit sami! A to taky občas dělá­me. Tak­že i Vy se pobav­te, tro­chu ovšem ško­do­li­bě na náš účet. A až půjde­te domů, pochval­te si svo­je vlast­ní živo­ty a buď­te rádi! My Vám to pře­je­me, ale asi bychom měnit nechtě­li. Možná.