Repertoár

Vysa­vač

Bohu­mil Kle­pl v jedi­neč­né kome­di­ál­ní ONE MAN SHOW o zami­lo­va­ném uklí­ze­či z nákup­ní­ho centra.

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Bohu­mil Klepl
Scénografie: Anto­nín Šilar
Kostýmy: Anto­nín Šilar
Hudba: Marek Doubra­va
Produkce: Hele­na Jiříková
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 13. 07. 2015
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A660,- Sektor B560,- Sektor C320,-

Máte chuť nechat si vysát kaž­do­den­ní sta­ros­ti z hla­vy? Přijď­te se podí­vat na tuto roman­tic­kou kome­dii plnou vtip­ných eska­pád, neu­vě­ři­tel­ných hrdin­ských kous­ků, trap­ných nára­zů na drž­ku a sně­ní. Patrik Har­tl, autor hitu Hvězda s Evou Holu­bo­vou a reži­sér nej­ú­spěš­něj­ší čes­ké one man show Cave­man, před­sta­vu­je výji­meč­ný kome­di­ál­ní talent Bohu­mi­la Klep­la v osvě­žu­jí­cím milost­ném pří­bě­hu, kte­rý vás zaru­če­ně pří­jem­ně naladí.