Repertoár

Vysa­vač

Bohu­mil Kle­pl v jedi­neč­né kome­di­ál­ní ONE MAN SHOW o zami­lo­va­ném uklí­ze­či z nákup­ní­ho centra.

Autor: Patrik Har­tl
Režie: Patrik Har­tl
Hrají: Bohu­mil Klepl
Scénografie: Anto­nín Šilar
Kostýmy: Anto­nín Šilar
Hudba: Marek Doubra­va
Produkce: Hele­na Jiříková
Délka: 100 minut bez přestávky
Premiéra: 13. 07. 2015
Divadlo: Studio DVA divadlo
Komedie

Cena

Sektor A660,- Sektor B560,- Sektor C320,-

Bohu­mil Kle­pl v jedi­neč­né kome­di­ál­ní ONE MAN SHOW o zami­lo­va­ném stár­nou­cím uklí­ze­či z nákup­ní­ho centra.

Máte chuť nechat si vysát kaž­do­den­ní sta­ros­ti z hla­vy? Přijď­te se podí­vat na tuto roman­tic­kou kome­dii plnou vtip­ných eska­pád, neu­vě­ři­tel­ných hrdin­ských kous­ků, trap­ných nára­zů na drž­ku a snění.