Letní scéna

Repertoár

Vyšet­řo­vá­ní ztrá­ty tříd­ní knihy

Sna­ha donu­tit žáky oktá­vy gym­ná­zia k navrá­ce­ní tříd­ní kni­hy, k její­muž prav­dě­po­dob­né­mu odci­ze­ní došlo před…

Autor: Jára Cimr­man, Zde­něk Svěrák, Ladi­slav Smoljak
Režie: Ladi­slav Smoljak
Hrají: Zde­něk Svěrák, Gena­dij Rumlena, Miloň Čepel­ka, Petr Rei­din­ger
Délka: 100 minut + přestávka
Divadlo: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Cena

Sektor A780,- Sektor B680,- Sektor C550,-

Sna­ha donu­tit žáky oktá­vy gym­ná­zia k navrá­ce­ní tříd­ní kni­hy, k její­muž prav­dě­po­dob­né­mu odci­ze­ní došlo před sed­mi lety.

Vstu­pen­ky lze zakou­pit výhrad­ně v poklad­ně diva­dla (bez mož­nos­ti rezer­va­ce) v počtu max. 4. vstu­pen­ky na oso­bu, na před­sta­ve­ní nelze uplat­ňo­vat slevy.