Repertoár

Vzpo­mín­ky zůstanou

„Tato neob­vyk­lá love sto­ry splé­tá smích, slzy a nos­tal­gic­ké pís­ně, aby utka­la okouz­lu­jí­cí pozdrav roman­tic­kým hrám minulosti.“

Autor: Ber­nard Slade
Režie: Vik­tor Polesný
Hrají: Zla­ta Adamovská, Petr Ště­pá­nek, Vilém Udat­ný, Lucie Ště­pán­ko­vá / Jana Stryková
Scénografie: Rená­ta Weidlichová
Kostýmy: Rená­ta Weidlichová
Světla: Jiří Holý
Hudba: Petr Malá­sek
Produkce: Vero­ni­ka Zemánková
Překlad: Rostislav M. Černý
Foto: Václav Beran
Délka: 100 minut + přestávka
Premiéra: 15. 11. 2018
Divadlo: Studio DVA divadlo

Cena

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C400,-

Cena Letní scéna

Sektor A590,- Sektor B490,- Sektor C400,-

Nejbližší představení:

1. 8.ČT – 20:30

Milost­ný pří­běh baro­vé­ho kla­ví­ris­ty a jeho dvou osu­do­vých žen. Hra o lás­ce a rodin­ných pou­tech plná úsměv­ných, dojem­ných, ale i váž­něj­ších momen­tů. Herec­ký kon­cert Zla­ty Ada­mov­ské, Pet­ra Ště­pán­ka a Jany Stry­ko­vé, či Lucie Ště­pán­ko­vé. Od auto­ra bri­lant­ní kome­die Kaž­dý rok ve stej­nou dobu, kte­rá oslo­vi­la divá­ky na celém světě.