Letní scéna

Repertoár

Zlo­čin v Posá­zav­ském Pacifiku

Tramp­ská kome­die Ondře­je Havelky.

Autor: Ondřej Havel­ka, Mar­tin Vačkář
Režie: Ondřej Havel­ka
Hrají: Ondřej Havel­ka, Jaro­sla­va Kretschmerová, Rozá­lie Havel­ko­vá, Voj­těch Havel­ka, Petr Halí­ček, Petr Buchá­ček, Miroslav Babus­ký, Mar­tin Zbro­žek, Jakub Šafr
Délka: 150 minut + přestávka
Divadlo: Hot Jazz s. r. o.
Komedie Muzikál

Cena Letní scéna

Sektor A690,- Sektor B590,- Sektor C490,-

Úchvat­ný pří­běh o tom, kterak vyzý­va­vě mla­dá sleč­na Lui­za, dce­ra továr­ní­ka, skr­ze čet­ná nebez­pe­čen­ství až na vltav­ském par­ní­ku své­ho bujaré­ho a roz­já­sa­né­ho štěs­tí dojde.
Bude­me trnou­ti a o slič­nou hrdin­ku se obá­va­ti na piko­vic­ké drá­ze želez­nič­ní, v opuš­tě­ném sru­bu osa­dy Ontário, v obá­va­ných peře­jích řeky Sáza­vy i v nepro­stup­ných lesích plných divé zvě­ře. Poblíž je však neo­hro­že­ný jinoch, ošle­ha­ný vět­ry oce­á­nů, s vždy dob­ře nabrou­še­ným toma­ha­w­kem v ruce…