Program

březen 2023

29. 3.ST – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
I. VEŘEJNÁ GENERÁLKA Komedie Nevhodné do 15 let
30. 3.ČT – 10:30
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
II. VEŘEJNÁ GENERÁLKA Komedie Nevhodné do 15 let
31. 3.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
PREMIÉRA Komedie Nevhodné do 15 let

duben 2023

2. 4.NE – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
Komedie Nevhodné do 15 let
4. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
Komedie Nevhodné do 15 let
5. 4.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Komedie
6. 4.ČT – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
6. 4.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Eva Sal­zman­no­vá
Komedie Nevhodné do 15 let
10. 4.PO – 19:00
Hrají: Jiří Lang­ma­jer, Pavel Liš­ka, Milan Hein
11. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 22. 12. Komedie Drama Nevhodné do 15 let
12. 4.ST – 19:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
Komedie
13. 4.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 6. 4. Komedie Nevhodné do 15 let
14. 4.PÁ – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 12. Komedie Nevhodné do 15 let
15. 4.SO – 10:00
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Roma­na Sit­to­vá, Rado­van Sní­til, Ondřej Janou­šek, Patrik Vojtíšek
Pro Děti
15. 4.SO – 19:00
Hrají: Mar­ti­na Hudečková, David Pra­chař, Lin­da Rybová, Saša Raši­lov, Pet­ra Špalková
Komedie
16. 4.NE – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
17. 4.PO – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Komedie Drama
18. 4.ÚT – 19:00

Hosté: Jakub Žáček, Mar­ti­na Vik­to­rie Kopecká
Talk show PREMIÉRA
19. 4.ST – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
20. 4.ČT – 19:00
Hrají: Tomáš Mato­no­ha, Vla­di­mír Polívka
Komedie
21. 4.PÁ – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
22. 4.SO – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Hanušová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
Drama
23. 4.NE – 10:00
Hrají: Lukáš Masár, Len­ka Lavič­ko­vá, Petr Erli­tz, Mar­ké­ta Velá­no­vá / Kris­tý­na Žďán­ská, Robert Sto­důl­ka / David Kubát, Michal Žiž­ka, Jana Gali­no­vá a další
Pro Děti
23. 4.NE – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
24. 4.PO – 19:00
Hrají: Sta­ni­slav Štepka, Maruš­ka Nedo­mo­vá, Andrea Mart­vo­ňo­vá, Kris­tí­na Mada­ro­vá, Mojmír Caban, Kamil Mikul­čík / Šte­fan Rich­tá­rech, Samu­el Spi­šák / Ondrej Hraš­ka, Mar­ce­la Cmo­rejo­vá / Ana Vypa­ri­no­vá Krsma­no­vič, Ladi­slav Hubá­ček, Vla­di­mír Svítek
Komedie
25. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
Komedie Nevhodné do 15 let
26. 4.ST – 19:00
Hrají: Danie­la Choděrová
Komedie
27. 4.ČT – 19:00
Hrají: Van­da Hyb­ne­ro­vá, Ondřej Vet­chý, Richard Trs­ťan, Michal Novot­ný, Jiří Štré­bl, Sabi­na Lau­ri­no­vá / Nela Bou­do­vá / Andrea Hof­f­man­no­vá, Pavel Kikin­čuk, Zde­něk Koša­ta / Rudolf Slivka
Komedie
28. 4.PÁ – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
29. 4.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
29. 4.SO – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden, Petr Pěk­nic / Vác­lav Liška
Komedie
30. 4.NE – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie

květen 2023

1. 5.PO – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
Komedie
2. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 10. 12. 2022 Komedie
3. 5.ST – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Freimanová, Vla­di­mír Kratina, Jana Ber­náš­ko­vá, Kate­ři­na Lojdová, Luděk Nešle­ha
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 11. 1. 2023 Komedie
4. 5.ČT – 19:00
Hrají: Dana Syslo­vá, Mile­na Steinmasslová, Jiří Hána
Komedie Drama
5. 5.PÁ – 19:00

Hosté: Tomáš Mato­no­ha, Jit­ka Schneiderová
PREMIÉRA
7. 5.NE – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 27. 5. Komedie
10. 5.ST – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
11. 5.ČT – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
VEŘEJNÁ GENERÁLKA Komedie
12. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
PREMIÉRA Komedie
13. 5.SO – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
Komedie
14. 5.NE – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
Komedie
15. 5.PO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Dag­mar Novot­ná, Pavel Kikin­čuk / Mar­tin Zahál­ka, Anto­nín Pro­cház­ka / Vik­tor Limr / Anto­nín Pro­cház­ka ml., Týna Prů­cho­vá / Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá, Vilém Dubnička
Komedie
16. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
17. 5.ST – 19:00
Hrají: Len­ka Vlasáková, Jan Dolan­ský, Jan Hof­man, Dana Syslo­vá, Pet­ra Jungmanová, Vilém Udat­ný
Komedie
18. 5.ČT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
19. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Vese­lý, Matěj Anděl, Andrea Bur­šo­vá, Boh­da­na Pavlí­ko­vá, Deni­sa Bare­šo­vá, Jan Grun­d­man, Jan Mansfeld
19. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Ondřej Sokol
Komedie
20. 5.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 27. 5. Pro Děti
20. 5.SO – 19:00
Hrají: Pet­ra Špal­ko­vá, Milo­slav Tichý, Jan Medu­na, Mar­ti­na Práši­lo­vá, Marek Pospí­chal, Mile­na Stein­masslo­vá, Tomáš Stolařík
Komedie
21. 5.NE – 10:00
Hrají: 6 člen­ný sou­bor pohád­ko­vé­ho diva­dla Julie Jurištové
Pro Děti
21. 5.NE – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
22. 5.PO – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Komedie Nevhodné do 15 let
23. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
24. 5.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Eva Sal­zman­no­vá
Komedie Nevhodné do 15 let
25. 5.ČT – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 1. 4. Komedie Nevhodné do 15 let
26. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 3. 4. Komedie Nevhodné do 15 let
27. 5.SO – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 7. 5. Komedie
28. 5.NE – 17:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Komedie
28. 5.NE – 20:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Komedie
29. 5.PO – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
Komedie
30. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
31. 5.ST – 19:00
Hrají: Rudy Lin­ka

červen 2023

1. 6.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Eva Sal­zman­no­vá
Komedie Nevhodné do 15 let
2. 6.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
Komedie Nevhodné do 15 let
3. 6.SO – 19:00
Hrají: Adéla Gon­dí­ko­vá, Jiří Langmajer
Komedie
4. 6.NE – 17:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
4. 6.NE – 20:00
Hrají: Danie­la Choděrová
Komedie
5. 6.PO – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
Komedie
6. 6.ÚT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
7. 6.ST – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Ser­ge Butko, Mar­tin Kotecký
Komedie Nevhodné do 15 let
8. 6.ČT – 19:00

Hosté: Hon­za Musil, Tere­za Pergnerová
Talk show PREMIÉRA
9. 6.PÁ – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
10. 6.SO – 19:00
Hrají: Jiří Bar­to­š­ka, Jana Janě­ko­vá ml., Zuza­na Bydžovská, Rada­na Hermanová, Adéla Kače­ro­vá, Vlas­ta Peterková, Adéla Kout­ná, Mar­tin Kubačák
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 29. 1. 2023 Komedie
11. 6.NE – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Eva Holu­bo­vá, Mari­an Roden, Sabi­na Remundová, Aleš Bilík / Pře­my­sl Pálek
Komedie
12. 6.PO – 19:00
Hrají: Ester Geisle­ro­vá, Hon­za Vojtko
16. 6.PÁ – 20:30
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
19. 6.PO – 20:30
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
20. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
21. 6.ST – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
22. 6.ČT – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Letní scéna DBP BRNO Komedie Drama Nevhodné do 15 let
24. 6.SO – 20:30
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
25. 6.NE – 20:30
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Letní scéna DBP BRNO Komedie Drama
26. 6.PO – 20:30
Hrají: Marek Daniel, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Pavel Liš­ka / Michal Dalec­ký, Andrea Mareč­ko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Tomáš Milost­ný / Saša Stan­kov, Roman Slovák
27. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
28. 6.ST – 20:30
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
Letní scéna DBP BRNO BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
29. 6.ČT – 20:30
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
Letní scéna DBP BRNO BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
30. 6.PÁ – 20:30
Hrají: Mar­tin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Mar­tin Janouš, Petr Hojer