Program

září 2021

28. 9.ÚT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 7. 4. A 26. 10. 2020 A 6. 1. A 26. 4. 2021 Komedie Nevhodné do 15 let
29. 9.ST – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remundová, Jana Stry­ko­vá, Mari­ka Šoposká, Petr Stach, Mar­tin Pechlát, Mar­tin Kubačák
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 11. 12. 2020 A 15. 2. 2021 Komedie Drama
30. 9.ČT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 29. 12. 2020 A 19. 4. 2021 Komedie

říjen 2021

1. 10.PÁ – 19:30
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
PREMIÉRA HRAJEME VE FRESKOVÉM SÁLE (ZELNÝ TRH 10 BRNO)
3. 10.NE – 14:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
3. 10.NE – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
4. 10.PO – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 2. 5. A 11. 11. 2020 A 26. 2. 2021 Komedie
5. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
6. 10.ST – 19:00
Hrají: Jan Hru­šín­ský, Vlas­ti­mil Zavřel, Vác­lav Liška
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 19. 4. A 20. 11. 2020 A 8. 4. 2021 Komedie
7. 10.ČT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 29. 10. 2020 A 28. 3. 2021 Komedie Drama Nevhodné do 15 let
8. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
Komedie
9. 10.SO – 19:00
Hrají: Jan Cina
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 1. 12. 2020 a 2. 2. a 30. 5. 2021 Komedie Drama Pro Děti Muzikál
10. 10.NE – 14:00
Hrají: Danie­la Choděrová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 17. 5. 2020 A 3. 1. A 25. 4. 2021 (14:00) Komedie
10. 10.NE – 17:00
Hrají: Danie­la Choděrová
Komedie
11. 10.PO – 19:00
Hrají: Moni­ka Absolonová, Filip Bla­žek
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 20. 5. 2020 A 19. 1. A 3. 6. 2021 Komedie
12. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 12. 12. 2020 A 2. 4. 2021 Komedie
13. 10.ST – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
14. 10.ČT – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Zde­něk Konopásek, Pjér La Šéz
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
15. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 3. 5. A 21. 11. 2020 A 13. 2. A 5. 5. 2021 Komedie Drama
16. 10.SO – 14:00
Hrají: pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ
Pro Děti
16. 10.SO – 20:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
17. 10.NE – 14:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 15. 4. A 12. 11. 2020 A 21. 2. 2021 Komedie
17. 10.NE – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Ser­ge Butko, Mar­tin Kotecký
Komedie Nevhodné do 15 let
18. 10.PO – 19:00
Hrají: Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč
Komedie Pro Děti
18. 10.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Kami­la Valůš­ko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Milan Sed­lá­ček
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 24. 3. A 8. 12. 2020 A 29. 3. 2021 Komedie Drama
19. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Kami­la Valůš­ko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Milan Sed­lá­ček
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 12. 5. A 27. 11. 2020 A 9. 3. 2021 Komedie Drama
20. 10.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Jiří Fret­ti Pfeifer
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 22. 12. 2020 A 28. 4. 2021 Komedie Drama Nevhodné do 15 let
21. 10.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 10. 12. 2020 A 10. 3. 2021 Komedie Nevhodné do 15 let
22. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remundová, Jana Stry­ko­vá, Mari­ka Šoposká, Petr Stach, Mar­tin Pechlát, Mar­tin Kubačák
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 19. 11. 2020 A 8. 3. 2021 Komedie Drama
23. 10.SO – 10:00
Hrají: Dita Zábran­ská / Fran­tiš­ka Brzobohatá, Zbig­niew Kali­na / Jiří Kohout, Lukáš Kunz / Lukáš Klíma, Tomáš Pospí­šil / Lukáš Kofroň
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 9. 5. A 6. 12. 2020 A 6. 6. 2021 Pro Děti
23. 10.SO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Jar­mi­la Švehlová, Jana Malá, Jan Šťast­ný, Simo­na Postlerová, Mal­ví­na Pachlová, Mar­tin Sochor
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 29. 11. 2020 A 17. 4. 2021 Komedie
24. 10.NE – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
24. 10.NE – 19:00
Hrají: Klá­ra Melíšková, Vla­di­mír Polívka, Mar­tin Myšička, Vero­ni­ka Khek Kubařová, Pavel Šim­čík
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 16. 4. 2020 A 14. 11. 2020 A 23. 4. 2021 Drama
26. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 15. 12. 2020 A 23. 3. 2021 Komedie
27. 10.ST – 19:00
Hrají: Gab­rie­la Míčová, Pet­ra Špindlerová, Danie­la Cho­dě­ro­vá / Klá­ra Apolenářová, Ale­na Hlad­ká / Anež­ka Rusevová, Anna Strop­nic­ká / Hana Kusnjerová, Natá­lie Tichán­ko­vá / Alž­bě­ta Vaculčiaková
Komedie
28. 10.ČT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 29. 4. A 24. 10. 2020 A 30. 1. A 31. 5. 2021 Komedie

listopad 2021

1. 11.PO – 19:00
Hrají: Zla­ta Adamovská, Petr Ště­pá­nek, Petr Pěk­nic / Petr Meissel
Drama
3. 11.ST – 19:00
Hrají: Danie­la Choděrová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 22. 3. (14:00) A 30. 5. 2020 (19:00) A 3. 1. A 7. 5. 2021 (19:00) Komedie
4. 11.ČT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 18. 12. 2020 A 2. 5. 2021 Komedie Drama Nevhodné do 15 let
5. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Miroslav Etzler, Petr Hal­ber­sta­dt, Gab­rie­la Míčová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 5. 5. A 2. 11. 2020 A 26. 1. A 5. 6. 2021 Komedie Drama Nevhodné do 15 let
7. 11.NE – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Dag­mar Novot­ná, Pavel Kikin­čuk / Mar­tin Zahál­ka, Anto­nín Pro­cház­ka / Vik­tor Limr / Anto­nín Pro­cház­ka ml., Týna Prů­cho­vá / Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá, Vilém Dubnička
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 24. 5. 2020 A 14. 2. A 22. 5. 2021 Komedie
8. 11.PO – 19:00
Hrají: Dana Syslo­vá, Mile­na Steinmasslová, Jiří Hána
NÁHRADNÍ TRMÍN ZA 28. 3 A 22. 11.2020 A 3. 5. 2021 Komedie Drama
10. 11.ST – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 13. 6. 2020 A 18. 1. A 4. 3. A 4. 6. 2021 Komedie
11. 11.ČT – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 20. 5. 2021 Komedie
16. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 26. 4. A 25. 11. 2020 A 4. 4. A 8. 9. 2021 Komedie
17. 11.ST – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 5. 2020 A 22. 1. A 23. 5. 2021 Komedie
19. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
21. 11.NE – 19:00
Hrají: Vác­lav Vydra, Jan Šťast­ný / Sva­to­pluk Sko­pal, Mar­tin Zahál­ka / Mar­tin Daví­dek, Jana Bouš­ko­vá / Jana Malá / Mar­ce­la Peňá­zo­vá, Len­ka Zahrad­nic­ká / Bar­bo­ra Šťast­ná Pet­ro­vá, Fran­ti­šek Sko­pal / Mar­tin Zahál­ka ml.
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 12. 4. 2020 A 10. 1. 2021 Komedie
22. 11.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 7. 10. 2020 A 14. 1. A 12. 3. 2021 Komedie
24. 11.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý, Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 30. 3. A 7. 6. A 5. 11. 2020 A 11. 3. 2021 Komedie Nevhodné do 15 let
26. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Iva­na Chýlková, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remundová, Jana Stry­ko­vá, Mari­ka Šoposká, Petr Stach, Mar­tin Pechlát, Mar­tin Kubačák
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 9. 5. A 12. 10. 2020 A 5. 1. A 1. 6. 2021 Komedie Drama
27. 11.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
29. 11.PO – 19:00
Hrají: Danie­la Kolářová, Mar­ta Vančurová, Petr Stach, Ště­pán Benoni, Lucie Per­ne­to­vá, Jiří Ploy­har
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 23. 4. A 4. 12. 2020 A 11. 4. 2021 Komedie

prosinec 2021

5. 12.NE – 10:00
Hrají: Petr Vacek, Josef Koller, Richard Žilák / Petr Ťopek
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 31. 5. A 22. 11. 2020 A 16. 5. 2021 Pro Děti
6. 12.PO – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Eva Holu­bo­vá, Mari­an Roden, Sabi­na Remundová, Aleš Bilík / Pře­my­sl Pálek
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14. 9. 2020 A 1. 2. A 11. 5. 2021 Komedie
8. 12.ST – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14. 3. A 28. 9. 2020 A 18. 3. A 2. 6. 2021 Komedie Drama Nevhodné do 15 let
9. 12.ČT – 19:00
Hrají: Simo­na Stašová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14. 5. A 2. 12. 2020 A 7. 4. A 12. 9. 2021 Komedie Nevhodné do 15 let
11. 12.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
14. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Kryš­tof Hádek, Bob Kle­pl, Zuza­na Kro­ne­ro­vá / Eva Holu­bo­vá, Sabi­na Remun­do­vá / Iva Pazder­ko­vá, Michal Sla­ný, Vác­lav Liš­ka, Roman Šta­br­ňák, Vác­lav Jílek, Petr Pěk­nic, Jiří Ploy­har, Radim Madeja, Klá­ra Šalo­mou­no­vá, Zde­něk Carda
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 9. 10. 2020 A 27. 1. A 3. 4. 2021) Komedie
15. 12.ST – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 4. A 3. 11. 2020 A 17. 5. 2021 Komedie
22. 12.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Jiří Fret­ti Pfeifer
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
30. 12.ČT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie