Program

duben 2024

16. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka a další
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
17. 4.ST – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM PŘELOŽENO ZE 6. 2. 2024 Komedie
18. 4.ČT – 19:00
Hrají: Lukáš Pavlá­sek, Tomáš Mato­no­ha, Mar­tin Zbrožek
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM
19. 4.PÁ – 19:00
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Drama
20. 4.SO – 17:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
20. 4.SO – 20:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
22. 4.PO – 19:00
Hrají: Jit­ka Čvan­ča­ro­vá, Daniel Krejčík
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Drama
23. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka a další
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
24. 4.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka a další
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
25. 4.ČT – 19:00
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Drama
26. 4.PÁ – 19:00
Hrají: Simo­na Stašová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie Nevhodné do 15 let
27. 4.SO – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Kurská, Ondřej Dvo­řák
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie
28. 4.NE – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Bašu­so­vá / Eva Elsnerová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM PŘELOŽENO Z 2. 12. 2023 Drama
29. 4.PO – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Vik­tor Dvořák, Kris­tý­na Kudrnáčová, Miroslav Novot­ný
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
30. 4.ÚT – 19:00
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Komedie

květen 2024

1. 5.ST – 10:00
Hrají: Dana Bar­tůň­ko­vá, Michal Dadu­ra, Adéla Rau­so­vá / Kris­tý­na Šev­čí­ko­vá, Sabi­na Valo­vá, Petr Stehlík
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Pro Děti
1. 5.ST – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
2. 5.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka a další
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
3. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Taťja­na Med­vec­ká, Matouš Ruml, Sabi­na Lau­ri­no­vá, Marek Pospí­chal, Char­lot­te Ste­i­gerwal­do­vá, Nathana­el Ruml / Petr Komí­nek, Jan Řezníček
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
4. 5.SO – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie Nevhodné do 15 let
5. 5.NE – 17:00
Hrají: Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zbytovská
GALERIE U DVOU POLÍVKŮ JAKUBSKÉ NÁMĚSTÍ Pro Děti
5. 5.NE – 19:00
Hrají: Petr Rych­lý, Luboš Veselý
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM
6. 5.PO – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Kode­to­vá, Ondřej Kavan, Patri­cie Pagá­čo­vá / Zuza­na Žáko­vá, Rado­mír Švec, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Petr Vacek, Milan Šteindler / Jan Řez­ní­ček, Joha­na Jedličková
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
7. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie Drama Nevhodné do 15 let
8. 5.ST – 10:00
Hrají: Deni­sa Lic­ko­vá / Mar­ti­na Čer­ná / Eva Sýko­ro­vá, Jan Pospí­šil, Mar­tin Hlu­boc­ký /Michal Dadu­ra, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Niko­la Ďuri­co­vá / Sabi­na Valo­vá, Kris­tý­na Šev­čí­ko­vá / Len­ka Svo­bo­do­vá / Adéla Rau­so­vá, Dana Bartůňková
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Pro Děti
10. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
11. 5.SO – 19:00
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Drama
12. 5.NE – 19:00
Hrají: Lucie Zed­níč­ko­vá, Micha­e­la Tome­šo­vá, Voj­těch Vodo­chod­ský, Zde­něk Rohlí­ček, Pavel Dvořák
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
13. 5.PO – 19:00
Hrají: Mar­tin Huba, Jiří Dvo­řák, Dra­ho­mí­ra Hof­ma­no­vá, Kris­tý­na Štar­ho­vá / Wlas­ta Laura
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Drama
14. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie Drama
15. 5.ST – 19:00
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM Koncert
18. 5.SO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Vero­ni­ka Fre­i­man­no­vá, Zuza­na Žáko­vá / Anna Kot­lí­ko­vá, Robert Hájek / Mar­tin Zahál­ka ml., Anto­nín Pro­cház­ka / Vasil Frid­rich, Vasil Frid­rich / Anto­nín Pro­cház­ka, Lucie Zed­níč­ko­vá / Ště­pán­ka Křesťanová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
19. 5.NE – 10:00
Hrají: Radim Madeja, Vuk G. Čele­bić, Micha­el Vykus, Mar­tin Hej­ný, Miroslav Dvo­řák, Jana Tro­ja­no­vá, Lili­an Sarah Fischerová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Pro Děti
19. 5.NE – 19:00
Hrají: Len­ka Vla­sá­ko­vá, Miroslav Etzler, Ladi­slav Ham­pl, Vero­ni­ka Svojtková
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
20. 5.PO – 19:00
Hrají: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý, Eva Novot­ná, Nor­bert Komí­nek, Vác­lav Šan­da, Nico­le Hal­ber­sta­dt, Bolek Polívka
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie Nevhodné do 15 let
21. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Vác­lav Vydra
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
22. 5.ST – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
23. 5.ČT – 19:00
Hrají: Anna Stropnická​ /​ Hana Kusnjerová​, ​Anež­ka Rusevová​ /​​​ Ale­na Hladká​, ​Natá­lie Tichánková​ / ​Mila­da Vyhnálková​ / ​Alž­bě­ta Vaculčiaková​, ​Hana Halberstadt​, ​Pav­la Vitázková​, ​Gab­rie­la Štefanová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
24. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Rudy Lin­ka
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM
25. 5.SO – 19:00
Hrají: Lucie Ber­ge­ro­vá, Ondřej Halá­mek, Tomáš Sagher
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
26. 5.NE – 19:00
Hrají: Pavel Liš­ka, Michal Isteník
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
27. 5.PO – 19:00
Hrají: Anež­ka Ruse­vo­vá, Moni­ka Zoub­ko­vá, Kris­tý­na Badin­ko­vá Nováková
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
28. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Freimanová, Rudolf Hru­šín­ský st., Anna Linhar­to­vá, Radúz Mácha
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BÍLÝ DŮM PŘELOŽENO Z 4. 12. 2023 Komedie
29. 5.ST – 19:00
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie
30. 5.ČT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
31. 5.PÁ – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
SÁL BŘETISLAVA BAKALY – BILÝ DŮM Komedie