Program

říjen 2022

1. 10.SO – 19:00
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
Komedie
2. 10.NE – 19:00
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Sva­to­pluk Sko­pal, Čestmír Gebous­ký, Jaro­sla­va Pokor­ná / Jaro­sla­va Tvrz­ní­ko­vá, Katrin Wei­t­zenbaue­ro­vá, Fran­ti­šek Sko­pal, Josef Fečo / Anto­nio Šopo­ski, Filip Cíl / Robert Hájek, Libor Hruš­ka / Zde­něk Hruš­ka, Vác­lav Legner
Komedie
3. 10.PO – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
3. 10.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
IKEA Family Komedie Nevhodné do 15 let
4. 10.ÚT – 19:00

Hosté: Mar­ta Jan­do­vá, Petr Švancara
Talk show
5. 10.ST – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
IKEA Family Komedie
6. 10.ČT – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
IKEA Family Komedie
7. 10.PÁ – 18:00
Hrají: Boleslav Polív­ka, Sára Mil­faj­to­vá, Petr Hlou­šek st., Voj­těch Sva­toš, Pavel Šmíd, Jaro­slav Mil­fajt, Sta­no Slovák
8. 10.SO – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
Komedie
9. 10.NE – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Hanušová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
Drama
10. 10.PO – 19:00
Hrají: Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč
IKEA Family Komedie Pro Děti
11. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
12. 10.ST – 08:30
Hrají: pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ
Pro Děti
12. 10.ST – 10:30
Hrají: pro­fe­si­o­nál­ní část Vojen­ské­ho umě­lec­ké­ho sou­bo­ru ONDRÁŠ
Pro Děti
12. 10.ST – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Kode­to­vá, Ondřej Kavan, Patri­cie Pagá­čo­vá / Zuza­na Žáko­vá, Rado­mír Švec, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Petr Vacek, Milan Šteindler / Jan Řez­ní­ček, Joha­na Jedličková
Komedie
13. 10.ČT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
IKEA Family Komedie
14. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Tere­za Cisov­ská, Zuza­na Truplo­vá, Ale­na Sasí­no­vá-Polar­c­zyk, Marek Cisov­ský, Vlas­ti­mil Bur­da Kris­tý­na Pan­zenber­ger Kra­jíč­ko­vá, Milan Cime­rák, Vik­tó­ria Pejková
Komedie
15. 10.SO – 10:00
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Pro Děti
16. 10.NE – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Naďa Kon­va­lin­ko­vá, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Dag­mar Novot­ná, Pavel Kikin­čuk / Mar­tin Zahál­ka, Anto­nín Pro­cház­ka / Vik­tor Limr / Anto­nín Pro­cház­ka ml., Týna Prů­cho­vá / Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá, Vilém Dubnička
Komedie
17. 10.PO – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
IKEA Family Komedie
18. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Vác­lav Vydra
Komedie
19. 10.ST – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Klá­ra Cibulková, Zdě­nek Velen
Komedie
20. 10.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 23. 3. 2022 Komedie
21. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
22. 10.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
22. 10.SO – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden, Petr Pěk­nic
Komedie
24. 10.PO – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
24. 10.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
IKEA Family Komedie Nevhodné do 15 let
25. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 22. 3. 2022 Komedie Nevhodné do 15 let
26. 10.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 3. a 2. 9. 2022 Komedie Nevhodné do 15 let
27. 10.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
IKEA Family Komedie
28. 10.PÁ – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
29. 10.SO – 19:00
Hrají: Vác­lav Vydra, Jan Šťast­ný / Sva­to­pluk Sko­pal, Mar­tin Zahál­ka / Mar­tin Daví­dek, Jana Bouš­ko­vá / Jana Malá / Mar­ce­la Peňá­zo­vá, Len­ka Zahrad­nic­ká / Bar­bo­ra Šťast­ná Pet­ro­vá, Fran­ti­šek Sko­pal / Mar­tin Zahál­ka ml.
Komedie
30. 10.NE – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
Komedie
31. 10.PO – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Klá­ra Trojanová
DERNIÉRA IKEA Family Komedie Drama

listopad 2022

1. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Sabi­na Remundová, Bohu­mil Kle­pl / Miroslav Hanuš, Jana Stry­ko­vá / Micha­e­la Váňová, Vác­lav Jílek / Jan Meduna, Jiří Ploy­har, Radim Madeja / Zby­něk Šporc, Micha­e­la Váňo­vá / Eliš­ka Hanušová
Komedie Pro Děti
2. 11.ST – 19:00
Hrají: Len­ka Nová, Ondřej Ruml
Koncert
3. 11.ČT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
4. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
Komedie
5. 11.SO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Jar­mi­la Švehlová, Jana Malá, Jan Šťast­ný, Simo­na Postlerová, Mal­ví­na Pachlová, Mar­tin Sochor
Komedie
6. 11.NE – 10:00
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drob­ný, Len­ka Lavič­ko­vá, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erlitz
Pro Děti
6. 11.NE – 19:00
Hrají: Jiří Bar­to­š­ka, Jana Janě­ko­vá ml., Zuza­na Bydžovská, Rada­na Hermanová, Adéla Kače­ro­vá, Vlas­ta Peterková, Adéla Kout­ná, Mar­tin Kubačák
Komedie
7. 11.PO – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Eva Holu­bo­vá, Mari­an Roden, Sabi­na Remundová, Aleš Bilík / Pře­my­sl Pálek
Komedie
8. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
9. 11.ST – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
10. 11.ČT – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
10. 11.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
11. 11.PÁ – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
11. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
12. 11.SO – 19:00
Hrají: Milan Šteindler, Jan Slo­vák, Milu­še Šplech­to­vá, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Daniel Šváb, Bořek Joura
13. 11.NE – 11:00
Pro Děti
13. 11.NE – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Komedie
14. 11.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
Komedie
15. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Van­da Hyb­ne­ro­vá, Ondřej Vet­chý, Richard Trs­ťan, Michal Novot­ný, Jiří Štré­bl, Sabi­na Lau­ri­no­vá / Nela Bou­do­vá / Andrea Hof­f­man­no­vá, Pavel Kikin­čuk, Zde­něk Koša­ta / Rudolf Slivka
Komedie
16. 11.ST – 19:00

Hosté: Iva Pazder­ko­vá, Matěj Ruppert
Talk show
17. 11.ČT – 19:00
Hrají: Jan Cina
Komedie Drama Pro Děti Muzikál
18. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Pavol Seriš, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, kape­la Klaunica, Diva­dlo X
19. 11.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
NOC DIVADEL Pro Děti
19. 11.SO – 19:00
Hrají: Jiří Vyo­rá­lek, Jan Hájek, Mag­da­lé­na Sido­no­vá, Dita Kap­la­no­vá, Anež­ka Kubá­to­vá, Vác­lav Vašák, Milo­slav König, Jiří Kniha
NOC DIVADEL
20. 11.NE – 19:00
Hrají: Roman Horák, Lukáš Hou­dek, Robert Janč, Ondřej Klíč, Michal Cho­va­nec
Komedie Nevhodné do 15 let
21. 11.PO – 19:00
Hrají: Ester Geisle­ro­vá, Hon­za Vojtko
Komedie
22. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Mar­tin Zounar, Filip Blažek
Komedie
23. 11.ST – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
Komedie
24. 11.ČT – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Petr Nikl, Jan Smey­kal
25. 11.PÁ – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
26. 11.SO – 19:00
Hrají: Zde­něk Svě­rák / Miloň Čepel­ka, Miroslav Tábor­ský, Petr Bruk­ner / Petr Rei­din­ger, Jan Hra­bě­ta / Andrej Krob, Gena­dij Rumle­na / Robert Bár­ta, Miloň Čepel­ka / Marek Šimon, Gena­dij Rumle­na / Petr Rei­din­ger, Michal Wei­gel / Zde­něk Škrdlant
27. 11.NE – 19:00
Hrají: Pavel Zed­ní­ček, Mari­ka Procházková, Jana Švan­do­vá, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Sarah Havá­čo­vá, Roman Šta­br­ňák / Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Zde­něk Palus­ga, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
28. 11.PO – 19:00
Hrají: Adéla Gon­dí­ko­vá, Jiří Langmajer
Komedie
29. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hof­mann, Eva Josefíková
30. 11.ST – 19:00
Hrají: Jiří Bur­da, Milan Šteindler, Tere­za Kuče­ro­vá, Len­ka Vycho­di­lo­vá, Jana Haná­ko­vá, Len­ka Ande­lo­vá, Hana Paf­ko­vá, Fran­ti­šek Váša, Ště­pán Pokor­ný, David Noll, Mar­ta Mari­no­vá, Hana Nava­ro­vá, Roman Foj­tí­ček, Vla­di­mír Vytis­ka, Jaro­slav Vaculík

prosinec 2022

1. 12.ČT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hof­mann, Micha­e­la Badin­ko­vá, Eliš­ka Hanu­šo­vá, Moni­ka Zoub­ko­vá, Jele­na Juklo­vá, Jiří Wohan­ka, Filip Cíl
Komedie
2. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
3. 12.SO – 19:00
Hrají: Karel Plí­hal, Petr Fiala
Koncert
4. 12.NE – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
5. 12.PO – 19:00
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
Komedie Nevhodné do 15 let
6. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Simo­na Stašová
Komedie
7. 12.ST – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
8. 12.ČT – 19:00
Hrají: Jan Cina
Komedie Drama Pro Děti Muzikál
9. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
10. 12.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
10. 12.SO – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
11. 12.NE – 16:00
Hrají: Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi, Kate­ři­na Kova­ří­ko­vá, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Kra­jí­ček, Marek Švest­ka nebo Josef Stráník
Hosté: Mari­a­chi Espu­e­las — Mexi­ko z Boskovic
Koncert
11. 12.NE – 19:00
Hrají: Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi, Kate­ři­na Kova­ří­ko­vá, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Kra­jí­ček, Marek Švest­ka nebo Josef Stráník
Hosté: Mari­a­chi Espu­e­las — Mexi­ko z Boskovic
Koncert
12. 12.PO – 19:00
Hrají: Marek Cisov­ský, Albert Čuba, Josef Kaluža
Komedie
13. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Hana a Petr Ulrychovi
Koncert
14. 12.ST – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
15. 12.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Komedie
16. 12.PÁ – 19:00

Hosté: Pet­ra Nesva­či­lo­vá, Jan Grolich
17. 12.SO – 10:00
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Marek Zeman / Ondřej Hyneš, Rado­van Sní­til / Mar­ti­na Čer­ná, Daniel Koťan / Petr Steh­lík, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Roma­na Sittová
Pro Děti
17. 12.SO – 19:00
Hrají: Miroslav Hruš­ka, Boh­da­na Pavlí­ko­vá, Petr Buch­ta, Matěj Anděl, Anna Glässnerová
18. 12.NE – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
Komedie
19. 12.PO – 18:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
19. 12.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
20. 12.ÚT – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
20. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
21. 12.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Komedie Nevhodné do 15 let
22. 12.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
27. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
28. 12.ST – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
29. 12.ČT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Komedie Drama
30. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie

leden 2023

27. 1.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Rych­lý, Luboš Veselý
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14. 9. 2022

únor 2023

8. 2.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 30. 9. Komedie