Program

květen 2022

28. 5.SO – 13:00
Místodržitelský palác – Moravská galerie v Brně ŽENY ŽENÁM
28. 5.SO – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
ŽENY ŽENÁM Komedie
29. 5.NE – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
30. 5.PO – 19:00
Hrají: Emí­lia Vášáryová, Milan Kňaž­ko, Gab­rie­la Škra­bá­ko­vá, Peter Šimun
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 10. 1. 2022 Komedie
31. 5.ÚT – 19:00
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
Komedie

červen 2022

2. 6.ČT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
3. 6.PÁ – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Komedie Drama
4. 6.SO – 10:00
Hrají: Raráš­ci Michal a Eda a raubíř Pepino
Pro Děti
5. 6.NE – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
6. 6.PO – 19:00
Hrají: Jit­ka Schneiderová, Anna Šiš­ko­vá, Jana Krau­so­vá
Komedie
7. 6.ÚT – 19:00
Hrají: Ště­pán Kozub, Vla­di­mír Polák, Robin Ferro, Albert Čuba
↑↑↑↑ VSTUPENKY ↑↑↑↑
8. 6.ST – 19:00
Hrají: Ště­pán Kozub, Vla­di­mír Polák, Robin Ferro, Albert Čuba
↑↑↑↑ VSTUPENKY ↑↑↑↑
11. 6.SO – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
12. 6.NE – 20:30
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
13. 6.PO – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Letní scéna DBP BRNO Komedie Drama Nevhodné do 15 let
14. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
15. 6.ST – 20:30
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
16. 6.ČT – 20:30
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
17. 6.PÁ – 20:30
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
18. 6.SO – 20:30
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
19. 6.NE – 20:30
Hrají: Petr Nárož­ný, Simo­na Stašová
20. 6.PO – 20:30
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
21. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Mar­ké­ta Matu­lo­vá, Kate­ři­na Krej­čí, Jakub Burý­šek, Dušan Urban / Ivan Binar, Voj­těch Joha­ník, Jáchym Kuče­ra Julie Goet­zo­vá, Len­ka Kuče­ro­vá, Marie Urba­no­vá Křeh­lí­ko­vá, Michal Weber, Filip Kapus­ta Kape­la: Mar­tin Jaro­šek, Robert Hejduk (klá­ve­sy), Jan Borák, Mar­tin Hrček (bicí), Jan Gajdi­ca, Mar­tin Bala (kyta­ra), Lubo­mír Koneč­ný, Anto­nín Jan­čár (basky­ta­ra)
Letní scéna DBP BRNO BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
22. 6.ST – 20:30
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
23. 6.ČT – 20:30
Hrají: Michal Dlou­hý / Tomáš Pet­řík, Klá­ra Cibul­ko­vá, Kris­tý­na Frejo­vá, Marie Štíp­ko­vá / Pet­ra Hře­bíč­ko­vá, Réka Derz­si / Eva Vrb­ko­vá, Blan­ka Popková
24. 6.PÁ – 20:30
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
25. 6.SO – 20:30
Hrají: Mar­tin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Ser­ge Butko, Mar­tin Kotecký
Letní scéna DBP BRNO NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 16. 8. 2021 Komedie Nevhodné do 15 let
26. 6.NE – 20:30
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Ladi­slav Frej, Mari­ka Pro­cház­ko­vá, Vasil Fridrich/ Jan Tep­lý ml., Jaro­mír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Čer­ný / Filip Anto­nio / Michal Pazder­ka / Kryš­tof Zapletal
27. 6.PO – 20:30
Hrají: Jiří Vyo­rá­lek, Jan Hájek, Mag­da­lé­na Sido­no­vá, Dita Kap­la­no­vá, Anež­ka Kubá­to­vá, Vác­lav Vašák, Milo­slav König, Jiří Kniha
28. 6.ÚT – 20:30
Hrají: Anna Polív­ko­vá
29. 6.ST – 20:30
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
30. 6.ČT – 20:30
Hrají: Pavel Batěk, Anna Fixo­vá, Jiří Voj­ta, Lukáš Král / Lukáš Typlt, Mar­tin Dusba­ba, Vla­di­mír Senič, Lukáš Typlt / Kryš­tof Gry­gar, Jaro­slav Someš, Šimon Kná­pek, Robert Tyle­ček, Petr Flo­ri­án, Petr Beleš, Filip Müller, Kate­ři­na Fixo­vá, Eliš­ka Nejedlá

červenec 2022

1. 7.PÁ – 20:30
Hrají: Marek Daniel, Pavel Liš­ka, Michal Dalec­ký, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Andrea Mareč­ko­vá, Tomáš Milost­ný
2. 7.SO – 20:30
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
3. 7.NE – 20:30
Hrají: Filip Bla­žek, Miroslav Vla­dy­ka, Michal Sla­ný, Alž­bě­ta Stanková, Zde­něk Rohlíček, Pavel Dvo­řák
5. 7.ÚT – 20:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Letní scéna DBP MIKULOV Komedie Nevhodné do 15 let
6. 7.ST – 20:00
Hrají: Sva­to­pluk Skopal, Mar­tin Zahálka, Vác­lav Vydra / Jan Čenský, Simo­na Post­le­ro­vá / Eva Režnarová, Eva Janouš­ko­vá, Jana Bouš­ko­vá / Len­ka Skopalová, Len­ka Zahrad­nic­ká / Jana Pidr­ma­no­vá / Mal­ví­na Pach­lo­vá / Kate­ři­na Sedláková
7. 7.ČT – 20:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
8. 7.PÁ – 20:00
Hrají: Filip Bla­žek, Jit­ka Schne­i­de­ro­vá, Roman Šta­br­ňák, Michal Sla­ný, Lukáš Král, Lucie Per­ne­to­vá / Anna Fixo­vá, Petr Pěk­nic, Ště­pán Beno­ni / Filip Hořejš, Bere­ni­ka Kohou­to­vá / Zuza­na Stav­ná, Jiří Ploy­har, Kris­tý­na Janáč­ko­vá, Vác­lav Liš­ka / Mar­tin Kuba­čák / Lukáš Kofroň, Mojmír Maděrič
9. 7.SO – 20:00
Hrají: Moni­ka Absolonová, Filip Bla­žek
12. 7.ÚT – 20:30
Hrají: Mar­tin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Mar­tin Janouš, Petr Hojer
13. 7.ST – 20:30
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
13. 7.ST – 20:30
Hrají: Mar­tin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Mar­tin Janouš, Petr Hojer
14. 7.ČT – 20:30
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Vác­lav Vydra
Letní scéna DBP BRNO BRNĚNSKÁ PREMIÉRA Komedie
15. 7.PÁ – 20:30
Hrají: Car­men Mayerová, Petr Kost­ka, Vác­lav Jílek / Ivan Lupták
16. 7.SO – 20:30
Hrají: Jan Hru­šín­ský, Vlas­ti­mil Zavřel, Vác­lav Liška, Mar­tin Sitta
17. 7.NE – 20:30
Hrají: Iva­na Chýlková, Jana Stry­ko­vá / Lucie Pernetová, Bere­ni­ka Kohou­to­vá / Zuza­na Stavná, Anna Šiš­ko­vá, Roman Šta­br­ňák
18. 7.PO – 20:30
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
19. 7.ÚT – 20:30
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
20. 7.ST – 20:30
Hrají: Pav­la Tomicová, Josef Polá­šek
22. 7.PÁ – 20:30
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
23. 7.SO – 20:30
Hrají: Pavol Seriš
24. 7.NE – 20:00
Hrají: Simo­na Stašová
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
25. 7.PO – 20:00
Hrají: Simo­na Stašová
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
27. 7.ST – 20:30
Hrají: Simo­na Stašová, Andrea Daň­ko­vá, Čestmír Gebous­ký, Hele­na Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Voj­těch Záveský
28. 7.ČT – 20:30
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
29. 7.PÁ – 20:30
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
30. 7.SO – 20:30
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser
31. 7.NE – 20:30
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák

srpen 2022

1. 8.PO – 20:30
Hrají: Zla­ta Adamovská, Ilo­na Svobodová, Anež­ka Rusevová
2. 8.ÚT – 20:30
Hrají: Marek Adam­c­zyk, Mar­ta Dan­cin­ge­ro­vá, Nela Bou­do­vá, Henri­e­ta Hor­náč­ko­vá / Domi­ni­ka Býmo­vá, Josef Car­da / Karel Vlček, Vlas­ta Žehrová
4. 8.ČT – 20:30
Hrají: Moni­ka Absolonová, Filip Bla­žek
5. 8.PÁ – 20:30
Hrají: Len­ka Vlasáková, Jan Dolan­ský, Jan Hof­man, Dana Syslo­vá, Pet­ra Jungmanová, Vilém Udat­ný
7. 8.NE – 20:30
Hrají: Milan Šteindler, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Daniel Šváb / Michal Stej­skal, Zde­něk Žák, Rudolf Stärz, Mar­tin Leták
Letní scéna DBP BRNO Komedie Nevhodné do 15 let
8. 8.PO – 20:30
Hrají: Zuza­na Kro­ne­ro­vá, Zuza­na Šebo­vá / Gab­rie­la Dzurí­ko­vá, Dari­na Abra­há­mo­vá, Vik­tor Horján
Letní scéna DBP BRNO BRNĚNSKÁ PREMIÉRA Komedie
9. 8.ÚT – 20:30
Hrají: Vác­lav Vydra, Jana Bouš­ko­vá / Zuza­na Sla­ví­ko­vá, Vlas­ta Žehro­vá / Kami­la Šprá­cha­lo­vá, Josef Car­da / Mar­tin Zahál­ka, Filip Cíl / Daniel Kadlec, Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Bar­bo­ra Vág­ne­ro­vá, Milo­slav Mejz­lík / Mar­tin Hruška
10. 8.ST – 20:30
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden, Petr Pěk­nic
11. 8.ČT – 20:30
Hrají: Ondřej Kavan, Kris­tý­na Hru­šín­ská, Zde­něk Hruš­ka / Libor Hruš­ka, Petr Machá­ček / Ondřej Dvo­řák, Milu­še Šplech­to­vá, Mar­tin Sit­ta, Lucie Černíková
Letní scéna DBP BRNO BRNĚNSKÁ PREMIÉRA Komedie
12. 8.PÁ – 20:30
Hrají: Jiří Bar­to­š­ka, Jana Janě­ko­vá ml., Zuza­na Bydžovská, Rada­na Hermanová, Adéla Kače­ro­vá, Vlas­ta Peterková, Adéla Kout­ná, Mar­tin Kubačák
13. 8.SO – 20:30
Hrají: Anna Polív­ko­vá
14. 8.NE – 20:30
Hrají: Jakub Vaši­ca, Tomáš David, David Janík, Ondřej Veškr­na, Petr Bartoněk

září 2022

2. 9.PÁ – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 21. 3. 2022 Komedie Nevhodné do 15 let
12. 9.PO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Jaro­mír Nosek / Jakub Ště­pán / Mar­tin Zahál­ka jr., Jan Čen­ský / Mar­tin Zahál­ka, Máša Mál­ko­vá / Kate­ři­na Sed­lá­ko­vá, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Ilo­na Svo­bo­do­vá, Ilo­na Svo­bo­do­vá / Zuza­na Sla­ví­ko­vá, Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Andrea Daň­ko­vá / Jiři­na Daňhelová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 18. 3. 2022 Komedie

říjen 2022

20. 10.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 23. 3. 2022 Komedie
25. 10.ÚT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 22. 3. 2022 Komedie Nevhodné do 15 let