Program

listopad 2022

27. 11.NE – 19:00
Hrají: Pavel Zed­ní­ček, Mari­ka Procházková, Jana Švan­do­vá, Ondřej Novák / Aleš Petráš, Sarah Havá­čo­vá, Roman Šta­br­ňák / Lukáš Král, Mojmír Maděrič, Zde­něk Palus­ga, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
28. 11.PO – 19:00
Hrají: Adéla Gon­dí­ko­vá, Jiří Langmajer
Komedie
29. 11.ÚT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hof­mann, Eva Josefíková
30. 11.ST – 19:00
Hrají: Jiří Bur­da, Milan Šteindler, Tere­za Kuče­ro­vá, Len­ka Vycho­di­lo­vá, Jana Haná­ko­vá, Len­ka Ande­lo­vá, Hana Paf­ko­vá, Fran­ti­šek Váša, Ště­pán Pokor­ný, David Noll, Mar­ta Mari­no­vá, Hana Nava­ro­vá, Roman Foj­tí­ček, Vla­di­mír Vytis­ka, Jaro­slav Vaculík

prosinec 2022

1. 12.ČT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hof­mann, Micha­e­la Badin­ko­vá, Eliš­ka Hanu­šo­vá, Moni­ka Zoub­ko­vá, Jele­na Juklo­vá, Jiří Wohan­ka, Filip Cíl
Komedie
2. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
3. 12.SO – 19:00
Hrají: Karel Plí­hal, Petr Fiala
Koncert
4. 12.NE – 18:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
5. 12.PO – 19:00
Hrají: Bohu­mil Kle­pl / Mojmír Maděrič, Kryš­tof Hádek / Vác­lav Jílek, Filip Bla­žek / Roman Štabrňák, Michal Sla­ný
Komedie Nevhodné do 15 let
6. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Simo­na Stašová
Komedie
7. 12.ST – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
8. 12.ČT – 19:00
Hrají: Jan Cina
Komedie Drama Pro Děti Muzikál
9. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
10. 12.SO – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
10. 12.SO – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček, Simo­na Lewandowská, David Sucha­ří­pa, Ladi­slav Hampl, Pav­la Vojáčková-Rychlá, Kris­ti­án Kašpar
Komedie
11. 12.NE – 16:00
Hrají: Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi, Kate­ři­na Kova­ří­ko­vá, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Kra­jí­ček, Marek Švest­ka nebo Josef Stráník
Hosté: Mari­a­chi Espu­e­las — Mexi­ko z Boskovic
Koncert
11. 12.NE – 19:00
Hrají: Kate­ři­na a Dali­bor Štrun­co­vi, Kate­ři­na Kova­ří­ko­vá, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Kra­jí­ček, Marek Švest­ka nebo Josef Stráník
Hosté: Mari­a­chi Espu­e­las — Mexi­ko z Boskovic
Koncert
12. 12.PO – 19:00
Hrají: Marek Cisov­ský, Albert Čuba, Josef Kaluža
Komedie
13. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Hana a Petr Ulrychovi
Koncert
14. 12.ST – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
15. 12.ČT – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
Komedie
15. 12.ČT – 19:30
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
HRAJEME VE FRESKOVÉM SÁLE (ZELNÝ TRH 10) Komedie
16. 12.PÁ – 19:00

Hosté: Pet­ra Nesva­či­lo­vá, Jan Gro­lich, DJ Schafff
Talk show PREMIÉRA
17. 12.SO – 10:00
Hrají: Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá, Marek Zeman / Ondřej Hyneš, Rado­van Sní­til / Mar­ti­na Čer­ná, Daniel Koťan / Petr Steh­lík, Petr Steh­lík / Daniel Koťan, Roma­na Sittová
Pro Děti
17. 12.SO – 19:00
Hrají: Miroslav Hruš­ka, Boh­da­na Pavlí­ko­vá, Petr Buch­ta, Matěj Anděl, Anna Glässnerová
18. 12.NE – 19:00
Hrají: Iva Jan­žu­ro­vá, Sabi­na Remundová
Komedie
19. 12.PO – 18:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
19. 12.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
20. 12.ÚT – 18:30
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da
20. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
21. 12.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Komedie Nevhodné do 15 let
22. 12.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
27. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
28. 12.ST – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
29. 12.ČT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Komedie Drama
30. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie

leden 2023

3. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
Komedie
4. 1.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
Komedie
5. 1.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
6. 1.PÁ – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
7. 1.SO – 19:00
Hrají: Bohu­mil Klepl
Komedie
8. 1.NE – 19:00
Hrají: Szi­di Tobi­as, Milan Vysko­čá­ni, Andrej Gál, Richard Šimur­ka, Jakub Vali­ček, Tamás Belic­za, Vili­am Majer
Koncert
9. 1.PO – 19:00
Hrají: Ondřej Sokol
Komedie
10. 1.ÚT – 19:00

Hosté: Mahu­le­na Boča­no­vá, Mar­tin Zounar, DJ Sha­f­ff
Talk show PREMIÉRA
11. 1.ST – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Freimanová, Vla­di­mír Kratina, Jana Ber­náš­ko­vá, Kate­ři­na Lojdová, Luděk Nešle­ha
Komedie
12. 1.ČT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Jar­mi­la Vlčková, Libor Jeník
Komedie
13. 1.PÁ – 17:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Brněnská premiéra Komedie
13. 1.PÁ – 20:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Brněnská premiéra Komedie
14. 1.SO – 19:00
Hrají: Mar­tin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Mar­tin Janouš, Petr Hojer
Komedie
15. 1.NE – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
Komedie
16. 1.PO – 19:00
Hrají: Petr Nárož­ný, Máša Mál­ko­vá / Kate­ři­na Pecho­vá, Jan Čen­ský / Mar­tin Zahál­ka, Zuza­na Sla­ví­ko­vá / Ilo­na Svo­bo­do­vá, Jaro­mír Nosek / Jakub Ště­pán / Mar­tin Zahál­ka ml., Karo­lí­na Vág­ne­ro­vá / Andrea Daň­ko­vá / Anna Jiři­na Daňhelová
Komedie
17. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Danie­la Choděrová
Komedie
18. 1.ST – 19:00
Hrají: Jaro­slav Dušek, Nata­ša Burger
Komedie
21. 1.SO – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
PREMIÉRA Komedie
22. 1.NE – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
23. 1.PO – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
Komedie
24. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Simo­na Bab­čá­ko­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Zdeň­ka Žád­ní­ko­vá, Tomáš Jeřá­bek, Mar­tin Myšič­ka, Ivan Trojan
25. 1.ST – 19:00
Hrají: Simo­na Bab­čá­ko­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Zdeň­ka Žád­ní­ko­vá, Tomáš Jeřá­bek, Mar­tin Myšič­ka, Ivan Trojan
26. 1.ČT – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
27. 1.PÁ – 19:00
Hrají: Petr Rych­lý, Luboš Veselý
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 14. 9. 2022
28. 1.SO – 19:00
Hrají: Pet­ra Špal­ko­vá, Milo­slav Tichý, Jan Medu­na, Mar­ti­na Práši­lo­vá, Marek Pospí­chal, Mile­na Stein­masslo­vá, Tomáš Stolařík
Komedie
29. 1.NE – 19:00
Hrají: Jiří Bar­to­š­ka, Jana Janě­ko­vá ml., Zuza­na Bydžovská, Rada­na Hermanová, Adéla Kače­ro­vá, Vlas­ta Peterková, Adéla Kout­ná, Mar­tin Kubačák
Komedie
30. 1.PO – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
Komedie
31. 1.ÚT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let

únor 2023

1. 2.ST – 19:00
Hrají: Marek Daniel, Tati­a­na Dyko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Pavel Liš­ka / Michal Dalec­ký, Andrea Mareč­ko­vá / Gab­rie­la Šte­fa­no­vá, Tomáš Milost­ný / Saša Stan­kov, Roman Slovák
Komedie
2. 2.ČT – 19:00
Hrají: Mar­tin Hofmann, Eliš­ka Hanušová, Milo­slav Tichý, Lukáš Jůza, Ště­pán Coufal, Pavel Lag­ner, Kris­ti­án Stolařík, Tere­za Slámová
Drama
3. 2.PÁ – 19:00
Hrají: Simo­na Sta­šo­vá, Miroslav Etzler, Simo­na Post­le­ro­vá / Mirosla­va Pleš­ti­lo­vá, Julie Šur­ko­vá, Otto Roše­tz­ký, Čestmír Gebous­ký, Mar­tin Cikán
Komedie
4. 2.SO – 19:00
Hrají: Zde­něk Svěrák, Miloň Čepel­ka, Petr Bruk­ner, Jan Hra­bě­ta, Gena­dij Rumlena
PRODEJ DOSTUPNÝ POUZE NA POKLADNĚ DIVADLA OD 23. 11. 10:00 (NE ON-LINE) - POUZE 4 VSTUPENKY NA OSOBU Komedie
5. 2.NE – 10:00
Hrají: Vero­ni­ka Slámová, Miroslav Sýko­ra
Pro Děti
5. 2.NE – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
6. 2.PO – 19:00
Hrají: Vero­ni­ka Žilková, Eva Novot­ná / Gab­rie­la Štefanová, Hana Hal­ber­sta­dt, Ele­na Trč­ko­vá / Simo­na Rejdová, Ondřej Dvo­řák
Komedie
7. 2.ÚT – 19:00

Hosté: Jiří Buri­an, Léna Brauner
Talk show
8. 2.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 30. 9. Komedie
9. 2.ČT – 19:00
Hrají: Anna Stropnická​ /​ Hana Kusnjerová​, ​Anež­ka Rusevová​ /​​​ Ale­na Hladká​, ​Natá­lie Tichánková​ / ​Mila­da Vyhnálková​ / ​Alž­bě­ta Vaculčiaková​, ​Hana Halberstadt​, ​Pav­la Vitázková​, ​Gab­rie­la Štefanová
Komedie
10. 2.PÁ – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana Jis­kro­vá / Milu­še Hrad­ská / Joha­na Tesařová
Komedie
11. 2.SO – 10:00
Hrají: Radim Kez­ze Jíra / Josef Zýka / Vác­lav W. Kraus, Rado­van Sní­til / David Vorá­ček / Patrik Voj­tí­šek, Libor Jeník, Mar­ce­la Lau­ri­no­vá / Ven­dy Brozma­no­vá / Kris­tý­na Žďánská
Pro Děti
11. 2.SO – 19:00
Hrají: Iva Pazder­ko­vá, Mar­ti­na Randová
12. 2.NE – 19:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
13. 2.PO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
15. 2.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Cyril Droz­da, Iva­na Hlouž­ko­vá / Eva Salzmannová
Komedie Nevhodné do 15 let
16. 2.ČT – 19:00
Hrají: Jana Krau­so­vá, Karel Roden
Komedie
17. 2.PÁ – 17:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Komedie
17. 2.PÁ – 20:00
Hrají: Vla­di­mír Polívka, Hynek Čer­mák
Komedie
18. 2.SO – 19:00
Hrají: Jana Pau­lo­vá, Pavel Zed­ní­ček
Komedie
19. 2.NE – 19:00
Hrají: Eva Holu­bo­vá, Karo­lí­na Holu­bo­vá, Matěj Papr­či­ak, Jiří Valášek
20. 2.PO – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
21. 2.ÚT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Radim Fia­la, Šár­ka Vacu­lí­ko­vá / Sara Venclov­ská / Mari­a­na Chmelařová, Petr Hal­ber­sta­dt
Komedie
22. 2.ST – 19:00
Hrají: Moni­ka Absolonová, Filip Bla­žek
Komedie
23. 2.ČT – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
25. 2.SO – 10:00
Hrají: Petr Kozák, Robert Sto­důl­ka, Jaro­slav Drobný, Len­ka Lavičková, Michal Žiž­ka, Lucie Ran­dá­ko­vá, Lukáš Masár, Petr Erli­tz
Pro Děti
25. 2.SO – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
26. 2.NE – 19:00
Hrají: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalecký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kristeková, Mari­a­na Chmelařová, Mila­da Vyhnálková, Kris­tý­na Štarhová
DERNIÉRA Komedie Nevhodné do 15 let
27. 2.PO – 19:00
Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kai­ser
Komedie
28. 2.ÚT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská, Josef Polá­šek, Michal Bum­bá­lek
Komedie