Program

prosinec 2019

1. 12.NE – 10:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Danie­la Zbytovská, Niko­la Zbytovská
Pro Děti
2. 12.PO – 19:00
Hrají: Car­men Mayerová, Petr Kost­ka, Vác­lav Jílek / Ivan Lupták
Komedie
3. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Pav­la Tomicová, Zora Val­cha­řo­vá-Pou­lo­vá, Micha­la Gatialová, Jakub Tvr­dík, Mar­ti­na Nováková, Pet­ra Výtva­ro­vá Krausová, Jan Bílek, Marie Kleplo­vá, Petr Maty­áš Cibul­ka / Karel Pešek
Komedie Drama
4. 12.ST – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Mar­tin Hofmann, Jit­ka Čadek Čvančarová
Komedie Drama
5. 12.ČT – 19:00
Hrají: Szi­di Tobias​, ​Milan Vyskočáni​, ​Vili­am Majer​, ​Andrej Gál​, ​Richard Šimurka​, ​Jakub Valiček​, ​Tamás Belicza
Koncert
6. 12.PÁ – 08:30
Hrají: Matěj Merun­ka / Patrik Voj­tí­šek / Daniel Koťan, Ondřej Hyneš / Marek Zeman, Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá / Ilo­na Hro­cho­vá, Roma­na Sit­to­vá, Jiří Krej­čí / Ondřej Pech
PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE JAKUBA ADÁMKA ([email protected] NEBO 777 088 228) Pro Děti
6. 12.PÁ – 10:30
Hrají: Matěj Merun­ka / Patrik Voj­tí­šek / Daniel Koťan, Ondřej Hyneš / Marek Zeman, Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá / Ilo­na Hro­cho­vá, Roma­na Sit­to­vá, Jiří Krej­čí / Ondřej Pech
PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE JAKUBA ADÁMKA ([email protected] NEBO 777 088 228) Pro Děti
6. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Hrzánová, Radek Holub, Klá­ra Cibulková, Zdě­nek Velen
Komedie
7. 12.SO – 10:00
Hrají: Matěj Merun­ka / Patrik Voj­tí­šek / Daniel Koťan, Ondřej Hyneš / Marek Zeman, Nata­lie Ven­tu­ro­vá / Kate­ři­na Zaple­ta­lo­vá / Ilo­na Hro­cho­vá, Roma­na Sit­to­vá, Jiří Krej­čí / Ondřej Pech
Pro Děti
7. 12.SO – 15:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Danie­la Zbytovská, Niko­la Zbytovská
FRESKOVÝ SÁL NA ZELNÉM TRHU 10 Pro Děti
7. 12.SO – 19:00
Hrají: Eva Kyjov­ská, Lukáš Oleják, Jakub Libá­nek, Filip Kol­mač­ka, Šár­ka Zou­lo­vá, Jit­ka Mod­lit­bo­vá, Jiří Hýzl, Fran­ti­šek Pokor­ný, Adéla Cou­fa­lo­vá, Jan Žáček, Jiří Bohuslav, Patrik Hem­za, Jiři­na Posol­do­vá, Milan Bubniak
8. 12.NE – 14:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
8. 12.NE – 18:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
8. 12.NE – 19:00
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
PŘELOŽENO NA 3. 2. 2020 Komedie
9. 12.PO – 19:00
Hrají: Josef Polá­šek, Roman Blu­maier / Michal Dalecký, Pavel Šim­čík / Michal Maléř, Miroslav Sýko­ra, Ire­na Kristeková, Mari­a­na Chmelařová, Mila­da Vyhnálková, Kris­tý­na Štarhová
IKEA Family Komedie Nevhodné do 15 let
10. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
IKEA Family Komedie
11. 12.ST – 19:00
Hrají: Anna Polív­ko­vá, Bolek Polív­ka, Jaro­mír Barin Tichý / Milo­slav Maršálek, David Rot­ter / Jiří Fret­ti Pfeifer, divá­ci
Komedie Nevhodné do 15 let
12. 12.ČT – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Milan Lasi­ca, Petr Hal­ber­sta­dt / Otmar Brancuzský, Kami­la Valůš­ko­vá / Gab­rie­la Štefanová, Milan Sed­lá­ček
Komedie Drama
13. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán Mar­ko­vič (saxo­fon), Ondřej Kabr­na (kla­vír), Matěj Čer­ný (kon­tra­bas)
IKEA Family Koncert
14. 12.SO – 10:00
Hrají: Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč
Komedie Pro Děti
14. 12.SO – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Mar­tin Kraus
Komedie Drama
15. 12.NE – 10:00
Hrají: Mile­na Sou­ku­po­vá / Bára Graf­ne­tro­vá, Petr Steh­lík / Daniel Koťan a další
Pro Děti
15. 12.NE – 16:00
Hrají: Kate­ři­na Štruncová, Dali­bor Štrunc, Kat­ka Kovaříková, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Krajíček, Josef Strá­ník
Koncert
15. 12.NE – 19:00
Hrají: Kate­ři­na Štruncová, Dali­bor Štrunc, Kat­ka Kovaříková, Ras­ti­slav Kozoň, Mar­tin Krajíček, Josef Strá­ník
Koncert
16. 12.PO – 08:30
Hrají: Mile­na Sou­ku­po­vá / Bára Graf­ne­tro­vá, Petr Steh­lík / Daniel Koťan a další
PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE JAKUBA ADÁMKA ([email protected] NEBO 777 088 228) Pro Děti
16. 12.PO – 19:00
Hrají: Eliš­ka Balzerová
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
17. 12.ÚT – 10:00
Hrají: Petr Blá­ha / Tomáš Milostný, Petr Hal­ber­sta­dt, Jakub Šafrá­nek / Voj­těch Blahuta, Ondřej Dvo­řák, DJ – Marek Tůma
Komedie Pro Děti
17. 12.ÚT – 16:30

Moderují: prof. PhDr. Miloš Štěd­roň, CSc.
Téma: SHAKESPEARE A HUDBA: FALSTAFF
17. 12.ÚT – 19:00
Hrají: Bar­bo­ra Seidlová, Niko­la Zbytovská, Danie­la Zbytovská
IKEA Family Komedie
18. 12.ST – 19:00
Hrají: Radim Vizvá­ry, Pavol Seriš, Miroslav Sýko­ra, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Mari­a­na Chmelařová, Jan Špry­nar, živá kape­la
Komedie
19. 12.ČT – 19:00
Hrají: Iva­na Chýl­ko­vá, Bolek Polív­ka, Sabi­na Remun­do­vá, Mar­tin Kuba­čák, Mar­tin Pechlát / Roman Zach, Jana Stry­ko­vá / Lucie Per­ne­to­vá, Mari­ka Šoposká / Eli­za­ve­ta Maxi­mo­vá, Petr Stach / Kryš­tof Hádek
Komedie Drama
20. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Chan­tal Poullain, Ště­pán­ka Křesťanová
Komedie
21. 12.SO – 19:00
Hrají: Bolek Polív­ka, Vla­di­mír Polívka, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­mír Barin Tichý, David Rot­ter, Milo­slav Maršálek
Komedie Drama Nevhodné do 15 let
22. 12.NE – 19:00
Hrají: Pavol Seriš
Komedie
27. 12.PÁ – 19:00
Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková
IKEA Family Komedie
28. 12.SO – 19:00
Hrají: Anna Stropnická​ /​ Hana Kusnjerová​, ​Anež­ka Rusevová​ /​​​ Ale­na Hladká​, ​Natá­lie Tichánková​ / ​Mila­da Vyhnálková​ / ​Alž­bě­ta Vaculčiaková​, ​Hana Halberstadt​, ​Pav­la Vitázková​, ​Gab­rie­la Štefanová
Komedie
29. 12.NE – 14:00
Hrají: Danie­la Choděrová
Komedie
29. 12.NE – 19:00
Hrají: Zuza­na Kronerová, Oldřich Navrá­til
Komedie
30. 12.PO – 19:00
Hrají: Tomáš Mato­no­ha, Vla­di­mír Polív­ka / Tomáš Měcháček
Komedie
31. 12.ÚT – 14:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie
31. 12.ÚT – 17:00
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Komedie