Letní scéna

Aktuální výstava

Bás­ní­cí Back Beatu

Výsta­va ori­gi­nál­ních pla­ká­tů z cyk­lu Čes­ké tele­vi­ze Back beat a Bás­ní­cí Evro­py ze sbír­ky Jiří­ho Vondráka. 

Proběhlé výstavy

Daniel Bidel­ni­ca – Nové proměny

Bohu­mil Hra­bal a divadlo

Laco a Nico Garaj

Aťas umře­me slav­ní: Plát­no a Štětec

Kalen­dář Pro­mě­ny 2024

Lukáš Peli­kán: Dualita

Igor Dere­ve­nec

Bab­ka Blan­ka Šper­ko­vá & Adá­mek a Mariánka

Kalen­dář Pro­mě­ny 2023

Jaro­slav Mil­fajt: Brno on my mind

Joe Pist­to­ne: Ensamble

Mária Bidel­ni­co­vá: Relax

Kalen­dář Proměny2022

Kate­ři­na „Kasea“ Pet­ří­ko­vá: Pří­ro­da magická

Jiří Víšek: Jazz a Milan Kašuba

Boris Jir­ků & Bohumír Gol­da: Inspi­ro­vá­no divadlem

Roma­na Štryncl: Výsta­va Báseň pro Fores­ta a auk­ce pro koči­čí útulek

Ven­kov­ní ver­ni­sáž výsta­vy Jiří­ho Slí­vy Klauni a jiné grafiky

FRANTIŠEK BOROVEC — TVÁŘENÍ 2020

Výsta­va kre­seb a obra­zů Zde­ny Höhmo­vé Dvě energie

Cha­ri­ta­tiv­ní kalen­dář Pro­mě­ny 2020

Milo­slav Son­ny Halas: Ať meleš, jak meleš… nenameleš!

Rado­van Vese­lý: Andě­lé a ostatní

Micha­el Ritt­stein: Ces­tou necestou

Jaro­slav Krej­čí: Diva­del­ní fotografie

Tvá­ře diva­dla: Jiří Salik Sláma

Kalen­dář Pro­mě­ny 2019

JIŘÍ ELIŠKA

Ver­ni­sáž výsta­vy Re:spekt

Rad­ko Květ

Petr Válek